Патогенната микрофлора в околната среда е невидима съставна част от нашето ежедневие. С различните микроорганизми нашето тяло се среща буквално всяка секунда. Тези невидими за окото живи организми присъстват на нашата кожа, вътре в червата, в околната среда, в заобикалящите ни предмети от бита.

Ако направите изследване под микроскоп като вземете проба от всяка точка от околното пространство, ще установите наличието на колонии от всякакви бактерии. В заобикалящата ни среда те са милиарди.

Означава това, че всички могат да ни заразят? Разбира се, че не. Опасност представляват само патогенните микроорганизми.

Кои от тези микроскопични организми са „неутрални“, а кои „лоши“? От кои си струва да се боим и от кои не?

Отговорът на този въпрос е изключително труден, тъй като каква вреда могат да нанесат микробите зависи не само от това до колко патогенната микрофлора е опасна, а също и от защитните реакции на нашия организъм.

При добро състояние на имунната система и пълно здраве на нашия организъм, дори и „най-злата“ бактерия е възможно да не предизвика никакви признаци на заболявания. А при други условия, дори и безобидната бактерия е възможно да предизвика сериозна инфекция.

Няколко думи за болничните инфекции

В лечебните заведения съществува понятие за ятрогенни инфекции. Те са опасни, поради факта, че микробите, които ги предизвикват са по-агресивни и устойчиви, отколкото тези в околната среда.

Тази нечувствителност се проявява с това, че микроорганизмите се видоизменят в условията на болничния стационар, на тях почти не им въздействат стандартните дезинфекциращи препарати на хлорна основа.

А също така заболяванията, които се предизвикват от дадената патогенна флора почти не се поддават на лечение с каквито и да е антибиотици.

За борба и профилактика на вътреболничните инфекции се прилагат профилактични средства за почистване и бактериални култури, които помагат да се определи с какво именно да се дезинфекцира средата в стационара и с какви антибиотици да се лекуват случаите на болнични инфекции.

На улицата има по-малко опасни бактерии, отколкото у дома

Интересен факт е отношението към хигиената в повечето европейски страни. Възможно е да сте забелязали, че в чуждестранните филми хората без всякакво притеснение влизат в жилищните помещения обути, не свалят горните си дрехи, дори могат да легнат да спят с обувките си.

Това е свързано с факта, че в страните от т.нар. социалистически блок е разпространено погрешното мнение, че ние носим микробите у дома от улицата. Колкото и да странно в повечето случаи се случва точно обратното ние изнасяме микроби на улицата.

В околната среда съществуват множество механизми, които без човешка намеса са насочени към дезинфекция и отстраняване на опасните щамове бактерии.

Сред тези фактори са слънчевата светлина, която отлично се справя с микроорганизмите, предизвикващи туберкулоза и много други опасни бактерии, ниските температури през зимата, високите през летните месеци, образуването от растенията на специфични вещества, които подобно на филтър очистват въздуха.

Микрофлората на почвата, от която, между впрочем е изолиран и един от първите антибиотици. Принципно, в заобикалящата ни естествена среда в природата, патогенната микрофлора практически не оцелява.

Своеобразен защитен фактор, изненадващо се оказва и замърсяването с изгорели газове и прочие вредни химически вещества в големите индустриални градове. В България основно замърсяването на въздуха е с произход от транспорта.

И въпреки то е достатъчно силно, за да унищожи микроорганизмите на улицата както „добрите“, така и „лошите“.