„Като гръм от ясно небе“ – често именно така казват за случилия се инфаркт. Всъщност проблемите със сърцето не възникват от само себе си.

За тях винаги има предпоставки, които указват, че рискът е висок. Съвсем друг е въпросът, че за тяхното установяване е необходимо човек редовно да се преглежда.

Какви именно изследвания са необходими?

• Контрол на артериалното налягане – на фона на неговото продължително повишаване страда изпомпващата функция на сърцето, първоначално се износват кръвоносните съдове, нараства риска от исхемична болест на сърцето и от инфаркт на миокарда.

А хипертонията е възможно и да не дава никакви признаци за наличието си. За откриването на проблема навреме, хората над 40-годишна възраст е необходимо да го измерват не по-рядко от веднъж месечно. Показатели над 140 на 90 мм живачен стълб трябва да служат за повод за посещение на лекар.

• Изследване за нивата на холестерола – излишъкът от холестерол в кръвта излага на риск от развитие на атеросклероза – образуване на плаки, които намаляват обема на лумена на кръвоносните съдове, затруднявайки по този начин притокът на кръв към всички органи, включително и към сърцето.

Контролирането на нивата на холестерола веднъж годишно е необходимо за всички хора, които са навършили 45-годишна възраст.

• Изследване нивата на пикочната киселина – дълго време такова изследване се назначаваше само на хора с болки в ставите – повишаване нивата на пикочната киселина е типично за подаграта и за камъните в бъбреците.

Но днес това изследване често се включва и в рамките на диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания. Изследванията от последните години убедително доказват, че високото ниво на пикочна киселина е тясно свързано с хипертонията и с исхемичната болест на сърцето.

Нормализирането на концентрациите на тази киселина може съществено да намали риска. Обикновено изследването се прави по лекарска препоръка, но и сами можем да го направим. За здрави хора е достатъчно да се прави веднъж годишно.

• Проверка на нивата на глюкозата – основно се изисква за откриване на захарен диабет, но също и помага за определяне състоянието на сърдечно-съдовата система, тъй като при диабет именно кръвоносните съдове биват засегнати на първо място.

Проверка на нивата на глюкозата е необходимо не по-рядко от веднъж годишно.
Диагностика на инфаркт на миокарда

Като допълнение към настоящата статия ще посочим какви изследвания се провеждат с цел откриване на вече случил се инфаркт на миокарда.

Поставянето на точна диагноза на инфаркт на миокарда – в началния етап от възникване на заболяването, е изключително трудно, поради сходната клинична картина с тази на нестабилната стенокардия.

Поради тази причина в диагностиката често се използва терминът „остър коронарен синдром“, включващ всякакви проявления, указващи инфаркт на миокарда или нестабилна форма на стенокардия.

Според размерите на засягането на сърдечния мускул, инфарктът на миокарда се подразделя на 2 основни вида – голям и малък. А също се класифицират локализацията и периодите на развитие на заболяването.

Диагностиката на инфаркт в преди да се е наложила хоспитализация се основата на общото клинично състояние на пациента, откриване и изключване и други аномалии на сърдечно-съдовата система.

Параметрите на физикалното обследване са само косвени показатели, на които може да се уповава диагностиката на инфаркта на миокарда. Както и повечето от вас знаят основният и най-разпространен признак, типичен за инфаркта на миокарда е болковия пристъп в областта на гърдите.