Това показват резултатите от изследване с продължителност 68 години.  С игри на шах и решаване на кръстословици може да се забави умственият упадък в периода от 70 до 79-годишна възраст.

Умствената деградация може да се спре с шах и кръстословици

Това изясняват британски психолози, които проучват данните, получени в рамките на дългосрочно изследване с участие на повече от 1000 души, родени през 1936 г.

С напредването на възрастта обикновено се наблюдава доста силно изразен умствен упадък.

Това е свързано както с общото влошаване на здравословното състояние, така с процесите на невродегенерация.

Скоростта на този упадък може с точност да се предскаже. Учените вече са открили връзка между умствената деградация с напредване на възрастта и бедността в детството.

Началото на стареенето на мозъка може да се проследи още в млада възраст.

Факторите, които увеличават риска от значителен умствен упадък, са добре известни, затова и загубата на остротата на ума може да се предотврати.

Например, изследвания показват, че възрастните хора, които играят настолни игри са с по-добри умствени способности от техните връстници, които не го правят.

Досега обаче не бяха провеждани мащабни изследвания, които биха могли да потвърдят това.

От Единбургския университет използват данни от дългосрочно изследване, в рамките на което се изучава здравословното състояние и умствените способности на 1091 шотландци.

Как да се възспре отслабването на умствените способности след 70

Всички те са родени през 1936 г. и решават тестове за определяне на умствените способности веднъж на всеки 11 години и няколко пъти след 70-годишна възраст.

Това дали решават кръстословици или играят шах, както и колко често учените преценяват, когато участниците са от 70 до 76 години.

Авторите стигат до заключението, че игрите на шах и решаването на кръстословици са свързани със запазване на яснота на ума в напреднала възраст.

Характерът на тази връзка не е съвсем ясен, но следва да се отчита, че не е свързан с първоначалното умствено развитие на участниците.

Също учените уточняват, че в бъдеще следва да се проучи кои точно игри са най-ефективни за забавяне на умствената деградация.

Още един фактор, който следва да се отчита – колкото по-добри са отношенията с околните в напреднала възраст, в толкова по-добро състояние е мозъкът.