Описание

Предозиране с лекарства или химикали могат да бъдат, както случайни така и умишлени. За свръхдоза се определя, когато човек приеме по-голямо от предписаната лекаря доза от определено лекарство.

Но някои хора е възможно да са по-чувствителни към определени лекарства и предписание за увеличаване на дозата, може да се окаже токсично за тях.

Излагането на субстанции, растения и други токсични вещества е възможно да станат причина за алергична реакция на организма, отговорът на имунната система на веществото се нарича отравяне.

Колкото по-висока е дозата или по-дълга експозицията, толкова по-тежко е отравянето. Например отравяне с гъби и с въглероден оксид.

Хората реагират по-различен на завишени дози с лекарства. Лечението се съобразява с нуждите и състоянието на пациента. Всеки човек може по една или друга причина да приеме прекомерна доза от дадено лекарство.

Но най-чести са случаите на предозирането с медикаменти при много малки деца от 8-9 месечна възраст,когато започват да пълзят до 5 години.

Какви са симптомите?

Лекарствата въздействат върху целия организъм. Обикновено, при свръх доза се завишават и терапевтичните ефекти на медикамента, наблюдавани при редовна употреба.

При предозиране, нежеланите лекарствени реакции са по-добре изразени, както и други техни въздействия, които не се проявяват при нормална употреба. Голямо предозиране с някои лекарства може да причини съвсем безобидни реакции.

Докато при други съвсем малко завишаване на дозата, може да предизвика тежка реакция на тялото и дори да предизвика смърт. Еднократна доза от някои лекарства може да бъде смъртоносна за малко дете.

При някои случаи на предозиране се наблюдава влошаването на хроничното заболяване на засегнатия. Например завишена доза на лекарство може да стане причина за поява на астматичен пристъп и усещане за болки в гърдите.

• Възможни са проблеми с жизнените показатели /температура, честота на пулса, дихателна честота, кръвно налягане/ и когато отклоненията от нормалното нива на показателите са прекалено големи, те могат да бъдат опасни за живота. Съществува вероятност и да не могат да се доловят никакви жизнени показатели.

• Сънливост, объркване и кома се наблюдават често, но могат да бъдат опасни, ако засегнатият например вдиша повърнатото в белите дробове /аспирация/;

• Кожата може да бъде хладна и влажна или гореща и суха при допир;

• Болките в гърдите могат да се дължат на сърдечно или белодробно увреждане. Засегнатия може да почувства недостиг на въздух. Дишането може да бързо и повърхностно или дълбоко и бавно;

• Възможни са коремни болки, гадене, повръщане и диария. Повръщането на кръв или кървавите изпражнения могат да бъдат опасни за живота.

• Специфичните лекарства могат да предизвикат увреждане на органа или системата на която въздействат.

Лечение на предозиране с лекарства

Лечението ще се определи във всеки конкретен случай в зависимост от лекарството, с което е извършено предозирането.

Информацията, която ще бъде много полезна на лекаря с оглед преценката за лечението, което трябва да назначи,е с кое лекарство точно и кога е станало предозирането и какво количество е употребено, както и съпътстващите здравословни проблеми.

• Ако не е минало много време от приема на свръх дозата се прави промивка на стомаха, като с назофагеална тръба се извежда стомашното съдържимо от тялото.

Активният въглен може да бъде даден профилактично, за да абсорбира лекарството и да го задържи в стомаха и червата. Това ограничава абсорбирането му в кръвта.

Лекарството, абсорбирано от активния въглен се изхвърля с изпражненията. Често се препоръчва заедно с активния въглен, да се приеме и очистително, с помощта на което по-бързо да се осъществи изхвърлянето на медикамента от организма.