Обясняват връзката между прекаляването със социалните мрежи и здравето на тийнейджърите.

Подрастващите не спят нормално и се чувстват нещастни от социалните мрежи 

От Института по детско здраве към Университетския колеж на Лондон проучват връзката между психическото здраве на тийнейджърите и социалните мрежи.

Непосредствена вреда от социалните мрежи за здравето и светоусещането на тийнейджърите учените не установяват.

Според тях обаче има изразена косвена вреда – твърде активното използване на социалните мрежи – посещение на сайтове повече от 3 пъти дневно, лишава тийнейджърите от нормален сън и физическа активност.

Повишава се опасността те да се превърнат в мишена за кибербулинг, особено сред девойките.

В продължение на 3 години, от 2013 до 2015 г. учените провеждат наблюдения на 13 000 подрастващи на 13-16-годишна възраст, като събират с помощта на интервю данни за техния начин на живот, активност в социалните мрежи и здравето.

За сметка на това тийнейджърките от фокус групата започват все по-често да използват социалните мрежи. Ако през 2013 г. по-малко от половината от тях влизали в социалните мрежи по няколко пъти на ден, то през 2015 г. този показател стига до почти 70%.

При девойките най-високи нива на кибертормоз

Сред момчетата броят на активните потребители нараства от 43 на 69%, а сред момичетата – от 51% до 75%.

Най-често те посещавали Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp и някои други социални мрежи и програми за чат.

Основното заключение от изследването е: колкото по-активно подрастващите използват социалните мрежи, те влизат в тях повече от 3 пъти на ден, толкова по-голям психологически стрес те изпитват.

Изследванията откриват 3 главни негативни фактора за психическото и физическото здраве на подрастващите:

  • Кибертормоз;
  • Нарушение на съня;
  • Намаляване на физическата активност.

Негативните последствия се наблюдават и при момчетата, и при момичетата, но при девойките нивото на психологическия стрес е повече от 2 пъти по-високо.

Възможно е, предполагат изследователите, това да се обяснява с това, че девойките по-активно използват социалните мрежи, по-емоционално възприемчиви от момченцата.

И те са с изначално по-високо ниво на тревожност, и по-често стават обект на тормоз в социалните мрежи.