Днес денталната имплантация е най-доброто, което може да предложат зъболекарите в лечението на адентия, тоест при липса на зъби.

Имплантирането на изкуствен корен и протезиране впоследствие може да върне на пациента увереността в себе си, дарява възможност за пълноценно дъвчене на храната.

Имплантацията е сложен процес и изисква определени условия, един от тях е достатъчен обем на костта, а ако не е достатъчно, зъболекарят препоръчва костна пластика.

За показанията, методите на провеждане за присаждане на кост и възможност за отказ от процедурата, Lechenie.bg.

Присаждане на кост – кога е необходимо?

За поставяне на импланта е необходима достатъчна ширина и височина на костта в мястото в челюстта, където ще се поставя. Тези условия ще осигурят пълноценно внедряване на изкуствения корен и неговото срастване.

Само в такива условия имплантът ще стои здраво и ще служи дълги години.

Както показва практиката, в 98% от случаите пациентите стигат до зъболекар с различни проблеми на костите, и за възможностите на имплантацията ще бъдат необходими допълнителни действия.

Например, процедура по присаждане или както се нарича в научния свят, костна пластика.

До преди 10-12 години зъболекарите нямаха възможност да се откажат от процедурата по присаждане на кост, в противен случай имплантацията би била неефективна, а самият изкуствен имплант би бил отхвърлен.

Днес благодарение на развитието на технологиите, натрупаните знания, в някои случаи все пак могат да се избегнат допълнителни процедури.

Показания за костна пластика преди имплантация

Всъщност има само едно показание за костна пластика – недостатъчен обем на костта. Но зъболекарите казват, че това понятие е индивидуално във всеки конкретен случай.

Решаваща роля в това ще играе мястото на поставяне на имплантите, избрани материали, брой липсващи зъби и, разбира се, избрана конструкция.

За пример. Предстои имплантация в предния отдел на челюстта, пациентът избира снимаема конструкция, то костната пластика може и да не е необходимо.

Но ако пациентите имат за цел по-голяма естетика и не желаят снимаеми конструкции, тогава от процедурата по костна пластика по-добре да се откажем.

Но дори и в този пример всички е индивидуално.

В зависимост от клиничната картина, а също и от възможностите на пациента, зъболекарят може да избере удължени импланти. Това ще позволи фиксирането им по-дълбоките слоеве на костта, където липсват дистрофични процеси.

Решаването на въпроса, необходима ли е костна пластика, се прави от зъболекаря. Главният критерий е крайният резултат.

Сложна ли е операцията?

Костна пластика – общо название за многобройни операции. Някои от тях могат да бъдат наистина сложни, когато пациентът има нужда от сериозно пресаждане на костен донорски материал. Това могат да бъдат и незначителни интервенции с използване на специални материали.

Винаги операциите са планирани, тоест и зъболекар и пациент допълнително се подготвят. Обикновено се препоръчва да се направят изследвания.

Тези условия са необходими, за да може зъболекарят с по-голяма точност да планира хода на операцията и да определи обема на необходимите конструкции.

Костна пластика и имплантация в един ден

Съвременните технологии позволяват съвместяване в едно посещение на двете операции. До голяма степен тази възможност зависи от нивата на загуба на костна тъкан.

Ако материалът за пластика е достатъчно и за имплантация са били избрани премиум-импланти, то тези 2 операции могат и да се съвместят. Ако пък има значителна загуба на костна тъкан, има редица съпътстващи противопоказания, то е необходимо разделяне на интервенциите.