На днешното извънредно заседание на Народното събрание бе гласуван на второ четене законопроекта за бюджет на НЗОК за 2020 г. Видно от доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси така предложените параметри от Министерския съвет са били подкрепени и на второ четене.

Пробив на опозицията по бюджета на НЗОК за 2020 г.

Все пак обаче бяха направени и доста корекции. От БСП между първо и второ четене са внесли предложение за повишаване на разходите на НЗОК до почти 5 млрд. лева, с над 200 млн. над предложените от Министерски съвет за сметка на увеличаване на приходите от здравноосигурителни вноски.

Бюджетната комисия не подкрепи внесеното предложение за изменение както на приходната, така и на разходната част. Здравноосигурителните плащания, съгласно предложението на БСП е трябвало да скочат от 4,453 млрд. лева съгласно проекта до над 4,65 млрд. лева.

От опозицията все пак се успели да направят пробив и едно от направените предложения е подкрепено от мнозинството в Комисията по бюджет и финанси.

Пробивът на опозицията е по отношение предложението за повишаване размера на здравноосигурителните плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ от 264 млн. лева до над 270 млн. лева, което означава малко повече пари за направления за здравноосигурените български граждани. 6 млн. повече разходи повече разходи за здраве успява да договори опозицията.

Подкрепено е и още едно предложение за 6 млн. лева повече разходи, които да може да плати касата за специализирана първична извънболнична медицинска помощ. Това са по-скъпите изследвания, както например, ЯМР, за които все няма достатъчно направления.

Намаляват резерва с 12 млн. лева, за да има повече пари за направления

Тези допълнителни 12 млн. лева ще дойдат от заложения в законопроекта за бюджет на НЗОК резерв за неотложни и спешни нужди, който е определен в размер на почти 140 млн. лева. Здравната каса ще разполага с възможност да похарчи тези допълнителни средства от резерва.

По предложение на управляващите е със Закона за бюджета на НЗОК да се направи промяна на Закона за здравето, чрез която да се гарантира лечението на онкоболни деца след навършването на 18-годишна възраст.

Остава без подкрепа предложението на ДПС новооткрити аптеки през 2020 г. да нямат възможност да сключват договори с РЗОК за възстановяване на пълно или частично на суми за закупени от тях лекарства, включени в позитивния лекарствен списък. Техният мотив е, че така ще по-може да се гарантира стабилността на бюджета на НЗОК през 2020 г.

Окончателният вариант на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. се очаква да бъде обнародван в петъчния брой на Държавен вестник, а измененията в Закона за здравето влизат веднага след обнародването, останалата част от 1 януари 2020 г.