Промиването на стомаха е особено важно в доболничния етап, тъй като води до понижаване на концентрацията на токсични вещества в кръвта.

Възникването на рефлекс на повръщане при някои видове остри отравяния е необходимо да се разглежда като защитна реакция, насочена към изхвърляне на токсичното вещество от организма.

Този процес на естествен прочистване може да бъде усилен със средства, предизвикващи повръщане или с механично раздразнение на корена на езика – „ресторантен метод“.

Първият начин на практика не се използва във връзка с трудностите на управление на интензивността и на продължителността на позива за повръщане, а също и различна индивидуална чувствителност към препаратите.

Вторият се смята за основен за само и взаимопомощ при остри перорални отравяния на мястото на произшествието. Но има и ситуации, когато този метод за експресно почистване на стомаха не е препоръчителен.

При отравяния с изгарящи течности самопроизволният или изкуствено предизвикан рефлекс на повръщане е опасен, до колкото повторното преминаване на киселина или основа по хранопровода може да усили изгарянето.

Съществува и друга опасност увеличаване на вероятността от аспирация с изгарящата течност и развитие на тежко изгаряне на дихателните пътища.

В състояние на токсична кома възможността за аспирация на чревно съдържимо по време на повръщане значително се усилва.

Тези усложнения могат да се избегнат, като се използва методът със сонда за промиване на стомаха.

При състояние на кома промиването на стомаха трябва да се извърши след интубация на трахея, което напълно предотвратява опасността от аспирация на повърнати маси.

Опасността от въвеждането на сонда за промиване на стомаха при отравяне с изгарящи течности е значително преувеличена, използването на този метод в доболничния етап позволява намаляване на разпространението на химическото изгаряне и понижаване на риска от летален изход при тази патология.

Следва да се отчита това, че използването на сода за хляб при отравяне с киселини е недопустимо, тъй като предизвиква остро разширяване на стомаха от образуващия се въглероден диоксид и усилва кръвотечението и болката.

На практика в редица случаи промиване на стомаха не се извършва, заради дългото време, отминало от момента на отровата. Но при отваряне на корема понякога се открива значително количество от токсичното вещество, дори и 2-3 денонощия след отравянето, което свидетелства за необоснован отказ от стомашна промивка.

При тежки отравяния с наркотични отрови и органофосфатни инсектициди препоръчват повторно стомашно промиване на всеки 4-6 часа.

Необходимостта от тази процедура се обяснява с повторно постъпване на токсичното вещество в стомаха от червата в резултат на обратната перисталтика и връщане на жлъчка в стомаха, съдържаща редица неметаболизирани вещества – морфин, клозапин и др.

Усложнения при промиване на стомаха

При неквалифицирано провеждане на стомашната промивка е възможно развитието на цяла редица усложнения, особено при хората с нарушено съзнание, потиснати защитни рефлекси е с понижен мускулен тонус на хранопровода и на стомаха.

Най-опасни от тях са вдишване на течността за промиване, разрив на лигавицата на ларинкса, на хранопровода и на стомаха, травми на езика, усложнени от кръвотечения и аспирация на кръв.

Най-добрият начин за профилактика на тези усложнения, развиващи се предимно при пациенти, чието промиване на стомаха е било извършен в доболничния етап, е строгото спазване на методиката на тази процедура, като преди въвеждането на сондата трябва да направи тоалет на устната кухина.