От детството всеки човек си знае кръвната група и резус фактора. Тези данни се записват на медицинския картон на всеки, който вече е достъпен в електронен вариант през сайта на здравната каса. Тази информация е необходима при болнично лечение или когато се търси спешна медицинска помощ.

Смята се, че кръвната група и резус фактора – това са обусловени генетични характеристики, които се формират у плода още в утробата на майката и не могат да бъдат променяни. Но през последните няколко десетилетия са регистрирани много случаи на „смяна” ту на резуса, ту на кръвната група на един и същ човек през живота. Може ли това да се случи всъщност?

Ако да, в какво се крие причината?

Какво е това кръвна група и резус фактор

Преди да говорим за възможност за смяна на кръвната група и на резус фактора, следва да сме наясно с основните понятия. Известно е, че кръвта на човек се състои не само от течна част, но и от формени елементи, сред които най-важни са еритроцитите.

На своята повърхност тези клетки имат специални сигнални молекули – антигени /аглутиногени/. 2 основни антигена – това са А и В: кръвната група по системата АВО се определя именно благодарение на наличието или на тяхното отсъствие или наличие в организма.

Имунитетът реагира на наличието на антигени, като образува срещу тях специфични антитела, които са с название алфа и бета – аглутинини.

Ако си представим това като опростена схема, се получават само 4 възможни комбинации:

  • Обвивката на еритроцитите няма нито А, нито В антигени, но има алфа и бета антитела – първа кръвна група;
  • Има антиген А на повърхността на еритроцитите, а също присъстват антитела бета – втора кръвна група;
  • Има антиген В на повърхността на червените кръвни клетки, а също и антитела алфа – трета кръвна група;
  • Има и А и В антигени, но няма антитела алфа и бета за тях – четвърта група

 В кръвта на един човек не може да има антиген А и антитяло алфа, а също и антиген В и антитяло бета. Това ще доведе до незабавно слепване на еритроцити помежду им и гибел на човек.

С резус-фактора ситуацията изглежда много по-просто – определя се по наличието или отсъствието на повърхността на червените кръвни телца на антиген с название Rh.

Затова едни хора имат антигени, а други – НЕ? Въпросът по какъв начин в процеса на еволюцията са се формирали кръвни групи и резус-фактор, досега остава открит.

Част от учените предполагат, че това може да е резултат от древна симбиоза на някои организми с клетки, която се е закрепила сред популацията на бозайниците.

Бременност и други причини за временна промяна на кръвната група

Ако се анализират повечето разкази за смяна на резуса и на кръвната група, то може да се забележи, че именно бременността е ключов момент.

Известно е, че през този период женският организъм претърпява съществени изменения. Увеличава се обемът на циркулиращата кръв и количеството на еритроцитите, а на аглутиногените намалява.

Това до интересен феномен, при провеждане на изследване еритроцитите червените кръвни телца в редица случаи е възможно да не се слепват помежду си.

Така по-рано съществуващата втора, трета и дори четвърта кръвна група са се превръщали в първа. Но ако се даде кръв за изследване няколко месеца след раждането, то ще бъде много по-точно, и кръвната група ще се възстанови.

Също причина за измененията на кръвната група може да е панглутинацията. При това явление кръвта встъпва в реакция с различни диагностични серуми, което води до слепване на еритроцити.

Това се среща при тежкоболни при хронична бъбречна, чернодробна недостатъчност, хематологични и онкологични заболявания. За да се избавим от явлението панглутинация, е необходимо леко нагряване на спринцовката, с която се извлича кръвта, след което ще бъде даден точен резултат.