Най-богатите лекари и най-защитените от закона пациенти – в САЩ.

Как е възможно всички да бъдат доволни.

Защо тогава са необходими реформи в този отрасъл?

За американската медицина можете да чуете много различни неща – хвалят я до небесата и в същото време бива критикувана, че нищо не струва.

Въпреки това, днес системата на здравеопазване на САЩ заема водещите позиции в света по много параметри, които се измерват в неоспоримите числови данни – това е факт „за“ съществуващата система.

В тази връзка може да се определи като тревожно, че американския президент Барак Обама много скоро, след като встъпи в длъжност, предложи дълбоко реформиране на системата, тъй като, според него, тя се намира в изключително незадоволително състояние.

Основната причина за действията на президента е огромният брой здравно неосигурени американци – над 60 милиона души или около 19% от населението на страната – това е факт „против“.

Даденото противоречие се потвърждава и от статистическите данни:

• Първо място в света САЩ заемат по разходи за медицински услуги – приблизително 18% от БВП за 2013 година, което на глава от населението е над 9000 долара на година.

• Голяма част от Нобеловите награди в областта на медицината получават представители на САЩ. През 2011 година 18 от 25 лауреати.

• За последните 20 години половината от всички медицински препарати са създадени от американски специалисти.

• Днес САЩ заема 37-мо място в света по ниво на оказаната медицинска помощ, а по общото ниво на здравето на нацията 72-ро.

• САЩ е с най-лош показател за детска смъртност сред развитите страни – 41 място, а по-продължителност на живота американците са на далечното 51-во място в света.

За сравнение съседна Гърция е на 30-то място по този показател.

Какво е положителното в тази система?

Преди всичко, необходимо е да се отбележи техническата страна на целия здравен сектор. Здравеопазването на САЩ е обезпечено с най-съвременното медицинско оборудване, с лекарствените препарати и с разходните материали.

Медицинският отрасъл има силно лоби в правителството на САЩ, което спомага за решаването на различни въпроси, свързани с финансирането на системата, започвайки от милиардите, влагани в развитието на иновационни технологии и завършвайки с привличането на перспективни кадри от чужбина.

Лекарите в САЩ влизат в топ 10 на най-престижните, уважавани и високоплатени професии. Но, за да се сдобие с лекарско звание в САЩ, човек трябва доста да се потруди – 4-6 години в медицински колеж, след това 5-8 години в зависимост от избраната специалност резидентура – интернатура.

Пациентът в САЩ пряко участва в процеса на лечение, освен това там се съблюдава конфиденциалност и уважително отношение към болния. Това до голяма степен се обяснява от широката законодателната база на Страната на неограничените възможности и безпрецедентните, как смятат самите американци, права на гражданите.

В случаи на лекарски грешки се предоставят услуги на адвокати, които завеждат дела, в резултат на които се присъждат големи компенсации.

Затова, при цялото уважение към лекарската професия, медицинските специалисти трябва да бъдат внимателни, защото само такъв медицински преглед може да продължи до 5 години.

Следва да се отбележи, че такава ситуация невинаги е от полза за пациента – неговото излишно участие в процеса при липса на компетентност по медицинските въпроси понякога може да само да му навреди.