Тактиката на лечение при рак на главния мозък до голяма степен се предопределя от стадия на това тежко заболяване, от типа тумор, който зависи от клетъчния състав на новообразувание, и общото здравословно състояние на пациента.

Именно поради тази причина, при подозрения за развитие на тежкото заболяване болният следва да премине през всички етапи на диагностика, които включват, както лабораторни, така и инструментални методи на изследване.

Онколозите от всички водещи онкологични центрове призовават лекарите и самите пациенти внимателно да се отнасят към първите признаци на рак на главния мозък, които понякога са много подобни с появата на други заболявания, но като се отчита тежестта и нивото на смъртността от късно откритите стадии на това онкологично заболяване, бдителността в такива случаи никога не е излишна.

Сред иновационните методи на лечение на рак на мозъка се прилагат следните методики:

• Генна терапия;
• Хипертермия;
• Имунна терапия;
• Физиологично картиране;
• Фотодинамична терапия;

Хирургично лечение

При извършване на операция по отстраняване на раковото новообразувание лекарят може не само да отстрани тумора, но и да вземе проба за хистологичен анализ, който позволява установяването на тип ракови клетки.

Впоследствие тази тактика за изпълнение на хирургична интервенция позволява изготвянето на по-ефективен план за лечение на болния при назначаване на радиолъчева или химиотерапия.

За извършване на хирургичната интервенция могат да се използват както радикални методи, така и ендоскопски, които са минимално инвазивни, като се използва специално оборудване.

Радиохирургични операции – стереотаксична хирургия

За извършване на такива неинвазивни интервенции се прилагат следните методики:

• Кибер нож;
• Гама нож;
• Протонна хирургия;

Основни предимства на такива неинвазивни интервенции са високата им точност, минималният риск от развитие на усложнения и по-кратък срок на възстановяване на болния след извършване на операцията.

Радиолъчева терапия

Използването на лъчева терапия за лечение на тумори на главния мозък може да се осъществи при случаи, които е невъзможно да бъдат оперирани и като допълнение към основния курс на терапия след провеждане на хирургично отстраняване на новообразуванието.

Дозата лъчево натоварване се определя индивидуално за всеки пациент и зависи от дълбочината на разположението на новообразуванието и на клетъчния състав на тумора.

При рак на главния мозък може да се проведе:

• Външна радиолъчева терапия – сеансът на облъчване отнема няколко минути и снопът радиоактивни лъчи се насочва непосредствено към зоната на разположение на образуванието.
• Брахитерапия – тази нова методика предполага въвеждането на радиоактивни гранули – това са частици от херметична микрообвивка от титан, изпълнена с определена доза радиоактивни елементи, в самата тъкан на образуванието.

Химиотерапия

Провежда се по различни схеми, изборът на които зависи от клинични показания. Може да се изпълни чрез назначаване на един препарат или на няколко химиотерапевтични средства.

Начинът за прилагането също се определя индивидуално за всеки болен.

Възстановяване на болните след лечението и прогнози

След извършването на всички терапевтични процедури при рак на главния мозък е необходим продължителен възстановителен период, който има за цел възстановяване на загубените функции.

Курсът на такава възстановителна терапия се провежда в специализирани центрове или пък от близки на болния, които се обучават от лекар.

Прогнозите за преживеямост след лечение на рака на главния мозък зависят от стадия и типа на туморния процес. За съжаление, повечето от случаите на фатален изход настъпват вследствие на късно откриване на злокачествения процес.