Екип от японски учени за първи път демонстрира съхранение на стволови клетки на животни без криопротективен агент, вещество, което е способно да защити биологичен материал от увреждане при замръзване.

Нов метод за замразяване на живи тъкани от Япония

Цел на криоконсервацията или съхранение при ниски температури е запазване на биологични материали, сред които тъкани и клетки на бозайници, бактерии, гъбички, клетки на растения и вируси.

Възможно е също да се консервират в замразено състояние стволови клетки, сперма и ембриони, които впоследствие могат да бъдат използвани за изследователски и/или клинични цели.

За да се съхраняват замразените клетки живи, водата отвътре и отвън на тези клетки трябва да бъде като стъкло, тоест превърната в малки кристални структури.

Досега това се постигаше чрез добавяне в средата на поне един криопротективен агент – КПА.

Проблемът е, че КПА може да бъде потенциално токсичен и свързан с увреждането и гибелта на клетки. Например, към криоконсервация с използване са много чувствителни плурипотентните стволови клетки.

Новият метод се основава единствено на свърхбързо охлаждане, при които безопасно се съхраняват всякакви клетки и жизненоважен биологичен материал в процеса на замразяване.

При ултрабързо замразяване водата може да се превърне в стъкло без какъвто и да криопротективен агент.

Скоростта на охлаждане, необходима за ултрабързо замразяване без КПА, е 10000 градуса в секунда. За да се постигне, учените използвали технологията на струен мрежов печат.

Изследователите нееднократно експериментирали с минимален обект на замразяване, и накрая установили, че замразяването може да бъде реализирано с размер на капките по-малък от 40 пиколитра.

Безопасно замразяване - революция в съхранението на медицински материали

Безопасното замразяване без КПА не само ще направи революция в съхранението на важни научни и медицински материали, но обещава значително да подобри методите на изследване в множество медицински сфери.

Новият метод за замразяване на живи тъкани може да спомогне и за криоконсервацията не само на живи тъкани, но и на цели човешки тела. И така всички тези хора, които сега са замразени в криокамери, е възможно след години да стане възможно да бъдат съживявани с новитата технология.