Ревматичен увеит – това е едно от усложненията на ревматизъм. Същността на това заболяване се заключава в това, че в различните отдели на съдовата обвивка на очната ябълка се формира възпалителна реакция. Това заболяване може да протича в остра и хронична форма. Отличителна особеност на този патологичен процес е в това, че често придобива рецидивиращо протичане. При своевременна диагностика и правилно подбрано лечение тази патология е с благоприятна прогноза. В противен случай може да доведе до усложнения като катаракта или глаукома с прогресиращо понижаване на остротата на зрението до пълна слепота.

Според различни данни, с възпаление на увеалния тракт се сблъскват от 3 до 8 % от хората, страдащи от ревматизъм. Най-често този патологичен процес се открива във възрастовия диапазон от 25 до 35 години. Сред децата ревматичен увеит също се среща. В основната рискова група са деца над 3 години.

Установено е, че жените в по-голяма степен са предразположени към развитието на това заболяване от представителите на силния пол. Приблизително в 30% се наблюдава значително влошаване на зрителната функция при това заболяване. Може да се направи извод, че ревматичният увеит е доста актуален проблем за медицината, тъй като може да стане причина за загуба на работоспособност.

Основна причина за възникване на възпалителна реакция в различни структури на съдовата обвивка на очната ябълка е ревматизъм. А това възпаление невинаги се развива на фона на остра атака. Известно е, че ревматизъм се формира след прекарана стрептококова инфекция. Водеща роля в патогенезата се пада на автоимунните процеси, възникващи в отговор на проникване в организма на инфекциозна флора.

Това заболяване може да се съпровожда със засягане на ириса, цилиарното тяло или собствената съдова обвивка. Понякога едновременно се засягат всички изброени структури. В преобладаващия брой се наблюдават специфични изменения в двете очни ябълки.

Съществуват редица фактори, които повишават вероятността от развитие на тази болест. Първо – това са понижените нива на имунна защита. Също се увеличава риска от ревматоиден увеит и съществуващи проблеми от страна на очите. Често този патологичен процес се съчетава и с други автоимунни заболявания, например, със серонегативни спондилоартрити.

В зависимост от локализацията на възпалителния процес се разграничават 4 форми на ревматичен увеит – преден, периферен, заден и панувеит. Предната форма се установява, в случай че възпалението обхване ириса и предните отдели на цилиарното тяло. При периферна форма в патологичния процес се въвлича задната част на цилиарното тяло, периферният отдел на ретината и подлежащата съдова обвивка на окото. Задната форма се характеризира с наличие на специфични изменения в съдовата обвивка, ретината и в зрителния нерв. Панувеит предполага увреждане на всички отдели на увеалния тракт.

Симптоми при ревматичен увеит

Това заболяване може да е с остро и хронично протичане. С най-благоприятна прогноза е серозният увеит. Обикновено каквито и да е изразени симптоми отсъстват, и човек в продължение на дълго време не се досеща за съществуващите проблеми.

Диагностика и лечение на болестта

Тази болест може да бъде заподозряна въз основа на съществуващ в анамнезата ревматизъм. Задължително е необходимо провеждане на комплексен офталмологичен преглед, който включва офталмоскопия, визиометрия, тонометрия, биомикроскопия.

От лекарствените препарати при това възпаление се използват местни кортикостероиди, мидриатици и производни на аминосалициловата киселина. Но при заден ревматичен увеит възниква необходимост от назначаване на системни кортикостероиди.