С пост „Моите съболезнования” или по-скоро като коментар към такъв е възможно да разстроим още повече някого, до който е адресиран.

Кога се тъгува най-много – при загуба на близък или на приятелство

Проведено наскоро онлайн проучване цели да изясни как хората преживяват различни тежки събития в своя живот. В проучването вземат участие 1084 души, 780, от които си признават, че през последните години са изпитали тъга по повод подобно житейско сътресение.

Публикацията по повод изследването е озаглавена: „Тъгата: нещо повече от просто 5 стадия”.

Става въпрос за 5 стадия, през които преминават хората, които преживяват тъга, по пътя към психологическото възстановяване – отрицание, гняв, вина, депресия и приемане.

Тези стадии са били определени от швейцарско-американски психиатър Елизабет Кублър-Рос в излязлата през 1969 г. книга „За смъртта и умирането”.

Резултатите от проучването показват, че при процеса на тъгуване, причините за това състояние и как хората се справят с него, са много индивидуални, излизат извън рамките, които определя Кублър-Рос.

Първо, съдейки по отговорите на участващите в анкетата, дълбокото чувство за тъга може да се изпита не само заради смърт на близък човек, но и заради:

  • разрушено приятелство или прекратяване на любовна връзка;
  • гибел на домашен любимец, тежка болест, загуба на работа.

Продължителността на периода на силно тъгуване варира в зависимост от това какво точно е загубено. Почти 48% от запитаните съобщават, че най-силните чувства постепенно отслабват през първите 6 месеца след загубата, а 2/3 – 67%  психологически се възстановили за година.

Кога тъгата отшумява най-бързо

Най-бързо този процес отшумява при загубилите домашни любимци – усещането за силна тъга продължавало по-малко от 6 месеца при 66% от тях, докато при тези, на които умира близък човек, този показател е 48%, при край на връзката или на приятелството – 45%.

Околните най-често очакват от тъгуващите да се върнат към обичайния живот по-бързо, отколкото това става всъщност.

Повечето от половината от участвалите в проучването съобщават, че постоянно се сблъсквали с хора, чието съчувствие към преживяната загуба  имало срок на годност, след изтичането на който се очаквало да се върнат към предишното състояние.