Благодарение на починала жена, която предоставя своя мозък на науката, и безпрецедентно 100-часово сканиране на мозъка с помощта на един от най-съвършените ЯМР-апарати, учените вече имат представа как изглеждат най-малките мозъчни структури, които досега не можеха да се видят.

В ново изследване, оглавявано от специалист от невровизуализация от Масачузетската многопрофилна болница, бяха получени данни от ЯМР със свръхточна резолюция ex vivo.

Резултатът е постигнат, благодарение на мозъка на починала жена

Това е огромна крачка в разработката на триизмерна невроанатомия на човешкия мозък.

Мозъкът принадлежал на 58-годишна жена, която влиза в болница с висока температура и отпадналост, малко по-късно получава и проблеми с дишането.

Не успяват да спасят жената и умира след седмици от дихателна недостатъчност, предизвикана от вирусна пневмония.

Завещаният на науката мозък е сложен в непроницаем за въздух съд, изработен от здрав уретан. Устройството било специално разработено за продължителния ЯМР експеримент.

Съдът бил сложен в най-модерния ЯМР скенер от 7 поколение, представляващ мощен апарат с много силно магнитно поле, одобрен от FDA за използване в САЩ през 2017 г.

Известно е, че качеството на изображенията при ЯМР се подобрява с увеличаване на магнитното поле.

Допълнителната сила на магнитното поле осигурява по-добра визуализация на малките структури и на едва започващи патологии, което може да допринесе за подобряване на диагностиката на заболяванията.

В този случай с помощта на 7Т МРТ – 7 Тесла Магнитно-резонансен томограф изследователите визуализирали мозъчните структури с резолюция от 100 микрометра, микрона. Показани са мозъчните структури до една десета от милиметъра.

Толкова висока точност се постига само при мъртъв мозък

Тази точност е възможна само при неподвижни обекти, тоест приложимо е само при мъртъв мозък.

ЯМР след смъртта ex vivo осигурява съществени предимства в сравнение с ЯМР in vivo за визуализация на микроструктурната невроанатомия на човешкия мозък.

ЯМР ex vivo може да се изпълнява без съвременни ограничения, буквално по цели дни и без движения, свързани с кардиореспираторната активност.

Тези предимства в съчетание с възможността за получаване на изображения с максимално високо ниво на точност доведоха до запис на 8 терабайта данни с 4 отделни ракурса на сканиране. По продължителност това се равнява на 100 часа ЯМР сканиране.