Кръвните проби за анализ се вземат посредством игла от вена в областта на лакътя или с помощта на убождане с ланцета на възглавничката на пръста.

За да се определят и да се изброят различните видове клетки, кръвната проба се оцветява със специални оцветители и се изследва в лаборатория в специален автоматичен хематологичен анализатор.

Защо е необходим анализ на кръвта?

Неприятните усещания съпровождат, особено в ранните стадии, далеч не всяко заболяване. Болка, сигнализираща за нарушение в определена зона на нашето тяло, възниква само там, където има рецептори за болка.

Също така често интензитетът на болката често не съвпада с тежестта на заболяването. Така например, кариесът или пулпитът, въпреки че причиняват невероятни страдания, не заплашват живота.

И в същото време несравнимо по-опасният рак на стомаха дълго време не дава признаци за себе си, поради липсата на рецептори за болка в стомаха.

Поначало много заболявания се проявяват с неспецифични симптоми – отпадналост, слабост, повишение на температурата на тялото, отсъствие на апетит, безпричинно понижаване на теглото.

А и въз основа на своевременно извършените изследвания, сред които е и пълната кръвна картина, лекарят може правилно да постави диагноза и да назначи лечение. Много важно да се потърси специализирана медицинска помощ при първите признаци на общо неразположение – от това зависи не само здравето, но и живота на човека.

Основни видове изследвания на кръвта

• Клиничен – изброяват се кръвните клетки по класове – еритроцити, левкоцити, тромбоцити и се определя процентното съотношение на всички видове бели кръвни клетки – левкоцитарна формула или левкограма.

Клиничното изследване на кръвта позволява да се установят многобройни нарушения, които се проявяват в изменения на количествения състав или в отклонения на качествените свойства на компонентите на кръвта.

• Биохимичен – в кръвния серум се определя концентрацията на различните органични вещества – например глюкоза, билирубин, желязо, витамин В12, фолиева киселина. При този вид изследване клетъчният състав на кръвта не се изследва.

• Йоноселективен – определя се концентрацията на електролитите в кръвта – йоните на калия, натрия, калция, на хлоридите.

• Бактериологичен – установява наличието в кръвта на микроорганизми – бактерии, вируси, а също и следи от тяхната жизнена дейност.

Освен това съществуват различни тясно специализирани анализи – имунологични и хемостазиологични като способността на кръвта да се съсирва, тестове за определяне на хормони, онкомаркери, кръвните групи, резус-фактор и много други.

В последно време широко разпространение получиха молекулно-генетични изследвания, позволяващи откриването на наследствени заболявания или предразположеността към тях.

Какво представлява СУЕ?

Наред с гореизброените видове изследвания съществува и методика за определяне на СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите. По-рано този тест беше с наименованието РУЕ – реакция на утаяване на еритроцитите.

Но впоследствие учените стигнаха до заключението, че физическият процес на утаяване – седиментация, не е реакция.

Ето защо вече повече от 100 години този вид изследване се използва за количествено определяне на интензивността на разнообразни възпалителни процеси – въпреки това мястото на тяхната локализация не следва да се определя само въз основа на този тест.

Причини за ускоряване на СУЕ?

• Инфекциозни заболявания – особено гнойни;
• Тумори;
• Нарушаване обмяната на веществата;
• Автоимунни заболявания – ревматоиден атрит, системна червена вълчанка, ревматизъм, тромбози;
• Цироза на черния дроб;
• Онкологични заболявания;
• Някои непатологични състояния – например бременност;

При това е много важна динамиката – СУЕ нараства с напредването на възпалителния процес. Показателят за СУЕ се увеличава и при анемия, въпреки причината в този случай е друга.

Нормално СУЕ е 1-10 мм/ч при мъжете и 2-15 мм/ч при жените. При значително увеличаване на този показател – до 40-50 мм/ч незабавно следва да бъдат назначени други изследвания.