Идеята, че жените могат да съжаляват след като са направили аборт, е използвана с цел да се ограничи прибягването до тази процедура. Ново изследване показва, че малка част от дамите съжаляват след като са направили аборт.

В проучването на изследователи от САЩ са участвали 667 жени, които са прекъснали умишлено бременността си в периода между 2008 г. и 2010 г. в 30 клиники. Участничките са отговаряли на въпроси, които описват психическото им състояние на всеки шест месеца в продължение на три години след процедурата. След края на проучването, публикувано в списание „PLОS ONE“ се установява, че 99% от жените са уверени, че са направили правилен избор като са прекъснали бременността си.

Според Корин Рока, която работи като епидемиолог в университета на Калифорния, Сан Франциско: „Твърденията, че голям процент от жените, които са направили аборт, страдат от психологически вреди след време, не са доказани“.

Предположенията, че след аборт голяма част от жените съжаляват, често се цитират в законодателството на САЩ, което изисква дамите да се подлагат на задължителен ултразвук или периоди на изчакване преди процедурата.

Ръководителката на проекта казва: „Хората правят доводи за емоциите, но всъщност не сме провеждали изследвания до момента, които да докажат подобни твърдения“.

Повечето изследвания са били краткосрочни проучвания, при които участничките са проявили смесени чувства, но предимно на облекчение. Повечето по-дългосрочни проучвания са ретроспективни. Предполага се, че информацията, която дават жените за чувствата си, не е надеждна, понеже е изминало прекалено много време след края на процедурата.

Проведени са и няколко проучвания, при които жените са били включени в изследване по време на аборт, а малко по-късно са споделили своите емоционални преживявания. По-голяма част от дамите също са смятали избора, който са направили за правилен.

Корин Рока и екипа и са използвали данни от изследване на „Turnaway“ - проект, който сравнява броя на жените, които са се подложили на процедурата за прекратяване на бременността и тези, които са се отказали. „Проучването все още е в ход, а участниците се изследват най-малко в продължение на пет години, за да могат учените да проследят емоционалните промени настъпили във времето“, съобщава Рока. Тя добавя, че в последните няколко десетилетия не е провеждано подобно изследване в Съединените щати.

По време на проучването на всеки шест месеца на жените са задавани въпроси дали съжаляват за избора си и дали го смятат за правилен. В отговорите им са описвани положителните и отрицателните емоции, които са изпитали през този период като облекчение, щастие, съжаление, вина, тъга или гняв. Според изследователите жените изпитват смесица от положителни и отрицателни емоции, но комбинацията от тях определя дали избора им е правилен.

„Според временната статистика 95% от жените, които са отговорили, че са взели най-доброто решение, не са променили отговора си до края на изследването. Резултатите не могат да се определят с точност, понеже част от доброволците не са отговорили на всяка анкета и е възможно да има индивидуални вариации във времето“, казва Корин Рока.

Жените съобщават, че с течение на времето все по-рядко са мислили за процедурата

Изследването загатва кои фактори могат да пробудят чувство за съжаление. Обикновено жените, които чувстват, че са сгрешили, са тези, които нямат социална помощ или тяхната общност заклеймява абортите.