Шигелоза, позната също и с наименованието „шигела инфекция“ е чревно заболяване, причинено от семейство бактерии, познати като шигела. Най-характерното проявление на шигелозата е диарията, която най-често е кървава.

Заболяването може да се предава чрез директен контакт с изпражнения, контаминирани с бактерията. Например това може да се служи при грижа за децата, когато служителите в детската ясла не са си измили ръцете достатъчно добре след смяна на памперси или при придружаването на децата до тоалетната.

Бактерията shigella също може да се разпространява чрез заразени храни или напитки или при къпане в заразена вода.

При децата между 2 и 4-годишна възраст е най-вероятно развитието на шигелоза. Леката форма обикновено отзвучава за около седмица. Когато е необходимо лечение, лекарите предписват предимно антибиотици.

Симптоми

Клиничните изяви на шигелозата обикновено започват ден или два след контакта с shigella.

Най-характерните от тях са:

• Диария – най-често фецесът съдържа кръв или слуз;
• Абдоминални спазми;
• Треска;

Въпреки че при някои хора не се проявяват симптоми, след като са били заразени с shigella, техните изпражнения са все още заразни.

Кога трябва да се потърси лекарска помощ?

Необходимо е да се потърси консултация с медицински специалист при наличие на кървава диария или ако тя е толкова тежка, че предизвиква обезводняване. Също е препоръчително да се потърси лекар при диария, която се съпътства от повишена телесна температура над 38 градуса по Целзий.

Какви са причините?

Заразяването се осъществява при случайно поглъщане на shigella бактерии.

Това може да се случи при:

• При докосване на устата, ако ръцете не са измити след смяна на памперс на дете, което има вече шигелоза. Директният контакт от човек на човек е най-честият начин за разпространение на заболяването.

• Консумация на заразена храна – инфектирани хора с shigella бактерии могат да замърсят храната, която приготвят и по този начин да заразят и тези, която ще я консумират. Храната може да бъде контаминирана с тези бактерии, ако се съхранява или отглежда на места, където има контакт с канализация.

• Поглъщане на заразена вода – може да се замърси или от отпадни води или ако човек с шигелоза се е къпал или плувал в нея.

Рискови фактори

• Малките деца са в рисковите групи – шигелозата е най-разпространена сред деца на възраст от 2 до 4 години.

• Обитаване на жилищни помещения с големи групи хора. Близкият контакт с много хора способства за разпространението на бактерията от човек на човек. Огнищата на разпространение на Shigella бактерии са най-чести в центрове за грижи с деца, старчески домове, затвори и казарми.

• Обитаване или пътуване в райони, където няма изградена канализация. Хората, които живеят или пътуват в развиващите се държави са сред групите с най-висок риск от заразяване с Shigella инфекция.

Лечение на шигелоза

Shigella инфекцията обикновено протича за период от около 5-7 дни. Възстановяването на загубените, поради диарията, течности, в повечето случаи е всичко, което е необходимо за лечението на това заболяване. Ако общото здравословно състояние на съответния пациент е добро, шигелозата протича леко.

Важно е избягването на прием на лекарства за лечение на диария, като лоперамид и дифеноксилат с атропин, тъй като тези медикаменти биха могли да влошат състоянието на пациента.

При тежко протичаща шигелоза антибиотиците могат да намалят периода на протичане на заболяването. Въпреки това някои на щамове на Shigella бактериите са станали резистентни към антибиотици. За това е по-добре да се прибягва до тях само в краен случай.