Социофобия при деца - симптоми и препоръки за родители
Здравна Енциклопедия

Пораствайки, децата се сблъскват с голям брой различни психологически проблеми. Един от най-сериозните е социофобия.

Названието на това явление може да се преведе като страх от обществото.

Това е психическо разстройство, което се характеризира с тревожно състояние на детето при общуване с други хора и усещане за краен дискомфорт сред хора.

Психиката на детето обикновено е още неустойчива. Изпълнена е с ирационални страхове, а емоционалното състояние може да е променя бързо и често.

Ако възрастните го оставят без внимание, то обикновената срамежливост може да прерасне в тревожно психическо разстройство. Справянето с този проблем без помощта на специалисти няма да се получи.

Причини за социофобия при деца

Започващите психологически проблеми невинаги е лесно да се установят.

Понякога родителите дори се радват, че тяхното дете е тихо и срамежливо.

И предпочитат домашните игри в своята стая пред шумните детски компании. Възрастните пропускат времето за ефективно и своевременно реагиране.

По данни на психолози, приблизително 40% от случаите на социофобия водят началото си от детството – на възраст до 10 години.

Причините, които тласкат развитието на детето в това направление, могат да бъдат както външни, така и вътрешни.

Най-често това явление се регистрира при деца от неблагополучни семейства, където множество различни фактори на влияние са представени комплексно.

Сред най-разпространените е влиянието на наследствеността. Социофобия – това е една от разновидностите на психическото разстройства.

Както и всякакви аналогични диагнози, може да се предава и по наследство.

Още повече, ако в историята на семейството има отегчаващи обстоятелства във вид на алкохолна и наркотична зависимост, а също и заболявания от соматичен характер.

Най-важен фактор - линия на поведение на родителите

Проявява се буквално от бебешка възраст.

Липса на майчинско внимание и ласки, игнориране от страна на бащата или неговото отсъствие, несправедливи и неадекватни наказания, използване на физическа сила – всичко това крайно неблагоприятно се отразява на детската психика.

Важно! Също неблагоприятно влияние оказва и прекомерната опека, неумерена и незаслужена похвала, необосновано развитие на повишено самосъмнение.

При сблъсък с реалността всичко това може да изиграе лоша шега на детето и да породи социална фобия.

Получаване на негативен опит

Дори единично произшествие може да окаже толкова силно отрицателно въздействие върху психиката на детето, че да доведе до тежко тревожно разстройство и проблеми при общуване.

Обикновено това са някакви значителни психологически травми – кончина на близък човек, раздяла на мама и татко със скандален развод, случай на физическо насилие.

Как в детската психика се проявяват симптомите на социофобия?

Социалните фобии понякога доста дълго време остават латентни, особено ако родителите не проследяват внимателно емоционалното състояние на своето дете.

Но настъпва момент, когато да не се забележат сериозни отклонения от нормата вече е невъзможно.

Обикновено това се случва при постъпване на детето в училище. През този период децата за първи път реално се сблъскват с необходимостта да намерят своето място в обществото.

В предучилищното образователно заведение действа съвсем различен модел на взаимоотношения. Няма усещане за отчуждение, всички малчугани са приблизително равни по своето развитие и получават различно внимание от възпитателя.

Последните психологически изследвания показват, че до 1/3 от учениците в началното училище страдат от социофобия.

При някои състоянието стига до такава степен, че просто отказват да ходят на училище.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.46 50

Malchugani.com banner

Редактор