Няколко факта

Всяка минута в мъжкия организъм се произвеждат по 50 000 сперматозоида. За един час този брой достига 3 милиона, а за едно денонощие – 72 милиона.

Сперматозоидите съставляват само 3% от еякулата. Останалите 97% - секрет от простатната жлеза и течност от семенните мехурчета.

При първоначалното изхвърляне на еякулата количеството на полови клетки е по-голямо, отколкото във следващите и особено от последното.

В еякулата се съдържат около 300-500 млн. сперматозоида. При среден негов обем, при условие че оргазмите са с интервал от 3 дни, количеството на мъжките полови клетки е в рамките на 2 до 6 мл.

Спермотоксикоза: мит или реалност?

В превод от гръцки означава отровно семе и навярно повечето от вас са чували тази дума най-малко веднъж и са я помислили за шега. Но шега ли е какво се случва всъщност при продължително въздържание в мъжкия организъм?

В горната част на главичката на мъжката полова клетка се намира акрозома – клетъчен органел с форма на копие или чашка.

Акрозомата е предназначена да пробие желеобразната обвивка на яйцеклетката и да достигне до вителинения ѝ слой.

Това не е лесна задача, но затова акрозомата съдържа силни хидролитични ензими и специфични белтъци, обезпечаващи процесът на свързване на сперматозоида с витилинния слой на яйцеклетката и лесното проникване в нея.

Паренхимът на мъжката полова жлеза е образуван от съвкупност от извити и прави семейни каналчета и тубуларна мрежа.

Броят лобове в един тестис е 200, като във всеки един се намират 1-4 извити семенни каналчета с дължина до 80 см. Но в горната повърхност на лобовете, извитите семенни каналчета преминават се изправят и се сливат и формират тестикуларната тубуларна мрежа.

В каналчетата се намират клетките на Сертоли, които не само, че хранят дифузно развиващите се полови клетки, но и унищожават загиналите и анормални сперматозоиди.

Най-важната функция на този вид клетки е участието им във формирането хематотестикуларната бариера/ХТБ/, която предпазва сперматозоидите от имунния отговор на организма.

Мъжките полови клетки съдържат хаплоидния /половината/набор от хромозоми, от което следва, че те са генетично чужди на клетките на организма, а имунната система унищожава чуждите клетки.

Това е именно причината ХТБ да предпазва зрелите и нарастващите сперматозоиди от имунните кръвни клетки.

Това са някои особености на анатомията и физиологията, но в реалността нещата се развиват не по начина, по който са замислени от Създателя.

Природата е дала на мъжа жена, в присъствието на която неговото тяло функционира нормално и той е здрав. А в краен случай Създателят му е предоставил ръка и фантазия.

Съвременната наука е доказала, че мастурбацията е древен механизъм, заложен в природата и присъства при всички бозайници, който не е вреден, а напротив той е полезен и преди всичко е със защитен характер.

От какво обаче предпазва мъжете  мастурбацията?

От древни времена, най-ярко и драматично проблемът със сперматотоксикозата се е проявявал в затворени мъжки колективи.

Но ако в армиите в миналото е имало възможност мъжете да осъществяват сексуални контакти, както с жени, така и с други представители на силния пол и ръкоблудстовото не е било преследвано, в религиозните общности ситуацията е била съвсем различна.

Какво се случва при продължително въздържание в мъжкия организъм?

Както знаем, в семенните каналчета се съдържа огромно количество сперматозоиди. Здравата активна мъжка полова клетка през целия си живот се стреми да се движи и с всички възможни средства да достигне своята цел – женската яйцеклетка.

Но когато продължително време сперматозоидите нямат изход, поколение след поколение те загиват в семенните каналчета така и не изпълнявайки своята мисия.

В такива ситуации се отключва процес на преструктуриране в тяхната анатомия и физиология. Първоначално измененията започват в акрозомата.

В нея се увеличава активността на ензимите, които в определен момент могат да разрушат семенните каналчета и да пробият ХТБ и да проникнат в кръвта.

В кръвния поток мъжките полови клетки незабавно биват нападнати от имунните клетки и умират. Но при нарушена цялост на семенните каналчета, в капилярите постоянно проникват милиони други сперматозоиди и имунната система не е в състояние да се справи с тях.

Въпреки това фазата на сперматоемия е краткотрайна и спасилите се от имунната система сперматозоиди се насочват там, където е безопасно и няма имунни клетки, а това е мозъка.

Мозъчната тъкан, както и семената връв, е отделена от бариера – хематоенцефална бариера /ХЕБ/, през която не могат да проникват кръвни клетки и големи имунни молекули –антитела.

За да преодолеят бариерата на главния мозък молекулите трябва да са малки като тези на кислорода и да притежават способността да се разтварят в липидната мембрана на глиалните клетки, като етанола.

Освен това някои вещества могат да преминават през ХЕБ по пътя на активния транспорт. Но за сперматозоидите със свръхактивна акрозома, които са преодолели ХТБ ХЕБ не представлява препятствие.

Сперматозоидите разрушават ХЕБ

Прониквайки в мозъчната тъкан, мъжките полови клетки неизбежно я увреждат.

Независимо дали са активни или след тяхната смърт, когато протеолитичните ензими от акрозомата се изливат в междуклетъчното пространство и нарушават мембраната на невроните и глиалните клетки.

Това са механизмите на токсичното въздействие на сперматозоидите върху мозъчната тъкан.

Спермотоксичното въздействие на централната нервна система се проявява с разнообразна симптоматика.

При засягане на подкоровите структури се проявява агресия, неудържимо чувство за глад, повишена физическа активност, понякога преминаваща в моторно възбуждане, което е причина за възникване на конфликти и сбивания, а в най-добрия случай до излишни спорове.

Сперматотоксичното засягане на хипоталамо-хипофизарната област се характеризира с ендокринни нарушения – ускорява се обмяната на веществата, мъжът отслабва , по кожата му се появява специфично акне.

При продължителното излагане на токсичните агенти от сперматозоидите, структурите, които са в състояние на прекалена възбуда се изтощават и дегенерират.

Мъжът започва да затлъстява, кожата му става гладка и лъскава, придобивайки характерен червен цвят.

Най-опасно е сперматотоксичното въздействие върху главния мозък – значително се понижава коефициентът на интелигентност, способността за разсъждение и такива проявления на висшите мозъчни функции като хумора, стават примитивни.

Мъжът емоционално оскотява, започва да лъже повече и е склонен към извършване на кражби.

Невъзможно е да не сте забелязали, че всички тези симптоми често се наблюдават при военнослужещите, а също и при монасите.

Тоест у тези групи от населението, които най-често биват изложени на токсичното действие на собствените си полови клетки.

За да бъде предотвратена спермотоксикозата учени и биолози са на мнение, че трябва да бъдат взети сериозни мерки с оглед избавянето от предразсъдъците на миналото.