Чрез здравите кръвоносни съдове на главния мозък се осъществява храненето на нервните клетки и доставката на кислород до тях.

Това осигурява пълноценно функциониране на главния мозък и означава здраве на тялото и на психиката.

Ако кръвообращението е нарушено в резултат на атеросклероза на артериите, повишено кръвно налягане, патологии на вените, мозъкът страда от дефицит на кислород.

А това води до развитие на енцефалопатия.

Заболяването има редица неблагоприятни последствия – разстройство на психическите функции, нарушена трудоспособност и способност за самообслужване.

Защо се нарушава мозъчното кръвообращение и защо е опасна дисциркулаторната енцефалопатия, съкратено ДЕП?

Дисциркулаторна енцефалопатия – специфично увреждане на мозъка

ДЕП е специфично състояние, което прогресира с времето.

Свързано е с увреждане на мозъчните тъкани, вследствие на нарушеното постъпване на кислород и хранителни вещества в него, необходими за пълноценна работа.

В структурата на старческите изменения ДЕП заема лидерска позиция.

До неотдавна заболяването се смяташе за патология на старческата възраст, но през последните години много неща се промениха.

Днес това увреждане на мозъка се регистрира при хора над 40-годишна възраст, които са много активни и трудоспособни.

И това е важно още и защото главният мозък придобива необратими, макар и бавно прогресиращи изменения.

В резултат на въздействието върху мозъка, нарушаването на неговото хранене и свързаните с това органични изменения, се променя мисленето и поведението на човека.

Разстройва се психоемоционалното състояние. Ако ДЕП засегне мозъка в относително трудоспособна възраст, това излага риск от развитие на инвалидност.

А често човек има нужда от допълнителна грижа от страна на роднини и социални работници.

Атеросклероза на артериите и други причини за енцефалопатия

При развитие на ДЕП главният мозък и кръвоносните му съдове се излагат на редица неблагоприятни фактори.

Нарушава се пълноценната доставка на кислород и хранителни вещества и кислород към нервните клетки.

Основа на патологията е хронично увреждане на тъканите на главния мозък, вследствие на хипоксия.

На свой ред, хипоксията е предизвикана от патологии на кръвоносните съдове на главния мозък.

Това означава, че ДЕП се отнася към церебро-васкуларните патологии.

От увреждания могат да бъдат засегнати както венозните, така и артериалните кръвоносни съдове на главния мозък.

Но ДЕП предизвиква предимно атеросклероза на артериите в резултат на повишаване на холестерола в кръвната плазма и мастни отлагания в стените на съдовете.

Резултат от атеросклерозата на артериите и формирането на отлагания е нарушаване на кръвообращението по силно свитите кръвоносни съдове.

Това е причината мозъчните тъкани да страдат от недостиг на хранителни вещества.

Освен атеросклероза, причина за формиране на ДЕП може да е артериална хипертония, в резултат на която се повишава кръвното налягане поради капилярен спазъм.

С течение на времето съдовият спазъм преминава в постоянно и необратимо свиване на малките кръвоносни съдове и в техните стени се формират дистрофични и склеротични изменения.

Това предизвиква дисфункционалност на кръвоносните съдове на главния мозък и не може да се осигури пълноценно хранене на нервните клетки.

Какво още влияе на кръвоносните съдове на главния мозък?

Освен от атеросклероза на артериите или хипертония, главният мозък може да страда от увреждане на кръвоносните съдове от захарен диабет с нестабилно ниво на кръвната захар.

В този случай кръвоносните съдове стават нееластични.

Трудно реагират на импулсите отвън, свиват се и не могат да осигурят необходимото количество хранителни вещества на главния мозък.