Стрес-ехокардиография, или стрес-ЕхоКГ – това е ултразвуково изследване на сърцето преди и след натоварване.

Натоварването може да е под формата на движение, например, ходене по бягаща пътека, медикаменти или електрически стимули.

Целта на това въздействие е да се ускори и да се установят възникващите участъци на миокарда, които изпитват недостиг на кислород.

Предимства

Стрес-ехоКГ открива по-рано признаците на ИБС, отколкото велоаргометрията или тредмил-тест.

Това е свързано с факта, че при недостиг на кислород:

• Първоначално се влошава процесът на съкращаване на увредения участък – което се вижда на ултразвук;
• След това се появяват промените на ЕКГ, което се наблюдава при натоварващата проба;
• А по-късно възниква болка в гръдния кош, която започва да се усеща от болния;

По чувствителност стрес-ехокардиографията е сравнима с радионуклеотидните методи, но е значително по-опростена технически и не облъчва пациента и медицинския персонал.

Точността на диагностика при стрес-ехоКГ зависи силно зависи от квалификацията на лекаря, който я извършва.

Обикновено след 100 самостоятелно проведени изследвания специалистът владее метода и не допуска грешки.

Като цяло стрес-ехокардиографията е най-евтиният, безопасен и неинвазивен метод за диагностика на исхемична болест на сърцето.

Принцип на диагностика

Ранното проявление на исхемия е намаляване на съкратимостта на участъка на сърдечния мускул в отговор на натоварването.

При норма тази съкратимост остава без изменения или се усилва.

Движението на сърдечния мускул добре се вижда при ехоКГ:

• Първо се оценява преди пробата;
• След това на пациента се дава препарат, който ускорява пулса, или се предлага физическо натоварване;

Въвеждането на медикамента добутамин в много случаи е за предпочитане пред пробите с натоварването.

При ходене по бягаща пътека част от пациентите не могат да достигнат необходимата честота на съкращения, при част от тях ритъмът се нарушава или други препятствия за продължаване на пробата, а също се ускорява дишането.

Всичко това влияе неблагоприятно на точността на диагностиката.

Венозното въвеждане на добутамин е опасно.

Неговата доза леко се контролира в момента на използване и в хода на натоварването постепенно се увеличава.

Под действието на препарата се увелича честотата на сърдечните съкращения.

При необходимост се въвежда антидот-лекарство – бета-адреноблокер.

Освен добутамин, понякога се използват и други фармакологични средства:

• Аденозин;
• Еноксимон;
• Дипиридамол;

Фармакологичните проби предизвикват повече усложнения от пробата с натоварване.

Ако се използва тест с физическо натоварване, за предпочитане е да не се прави на лежащ велоаргометър.

Това приспособление позволява на пациента да върти педалите в легнало положение, а на да застава на пътеката.

И при прекратяване на натоварването много бързо се мести на леглото.

Показания

Стрес-ехокардиография може да бъде назначена в следните случаи:

• Диагностика на ИБС, например, болки в гърдите, особено свързани с натоварване;
• Оценката на прогнозата на болестта при известна диагноза, например, уточняване тежестта на увреждане на миокарда;
• Оценка на риска от инфаркт преди всяка операция при болни с висок риск от сърдечни усложнения;

• Подготовка за ангиопластика, коронарно шунтиране;
• Разпознаване на сърдечните причини за задушаване;

• Оценка на възстановяване на сърдечната функция след поставяне на стент;
• Определяне на участъци на миокарда, които не получават достатъчно количество кислород;
• Определяне на тежестта на клапанните пороци;

При ИБС на повечето пациенти се назначава велоаргометрия или тредмил, и това е напълно обосновано.

Стрес-ЕхоКГ изисква качествено оборудване и висока квалификация на медицинския персонал.