Разходите за здравеопазване нарастват по-бързо от темповете на растеж на световната икономика и съставляват около 10% от световния БВП.

Повече публични средства за здраве или парите под маса

Нов доклад на СЗО, с който се анализират глобалните разходи на здравеопазване, разкрива бързо нарастващите темпове на публичните разходи за здраве. Особено забележим е този процес в страните със средни и ниски доходи, в които всяка година се отделят с около 6% повече обществени средства, в сравнение предходната.

В развитите държави също обществените средства за здравеопазване се увеличават с по 4-6% годишно.

В обхвата на разходите за здравеопазване се включват публичните средства, които всяка година правителствата на държавите заделят за покритие на определени здравни рискове.

Над 5.2 млрд. лева за здраве през 2019, какъв е ефектът

У нас в края на 2018 г. бе гласуват бюджет на НЗОК за 2019 г. в размер на почти 4.4 млрд лева. Увеличението спрямо предходната година е с почти 500 млн. лева или над 11%.

Страната ни попада в групата на страните със средни доходи и изпреварва по размер на нарастване на разходите за здраве. А общият размер на здравните разходи надхвърля 5.250 млрд. лева и съставлява около 4.5% от БВП.

Към разходите за здравеопазване се добавят освен бюджета на НЗОК и на министреството на здравеопазването и плащанията по доброволното здравно застраховане, предвидени в Закона за здравното осигуряване.

Значително повишаване на разходите за здравни услуги и медицински дейности у нас, но въпреки това се налага да си плащаме допълнително за лечение, както се посочва и в доклада на СЗО.

Малко разходи за здраве на фона на ЕС

Съотношението разходи за здраве спрямо БВП е сравнително ниско у нас и не успява да стигне до 5% от брутния вътрешен продукт.

В Германия още през 2006, според данни на Федералната статистическа служба, са над 10% от БВП.

Увеличаването на обществените разходи за здраве у нас би позволило на ограничаване на доплащанията за лечение както под масата, така и официално.

Когато държавата пести от здраве, хората с болни членове в семейството се обричат на крайна бедност и мизерия.

С по-голям бюджет на НЗОК нямаше да има нужда от Българската Коледа и от множеството кампании за набиране на средства тежко болни деца, чиито семейства не могат да си позволят рекордно скъпо лечение в чужбина.

Подобни са изводите и в доклада на Световната здравна организация – недостатъчното обществено финансиране на здравеопазването може да стане причина за крайна бедност.