На проведеното в сряда заседание Министерският съвет одобри споразумение за сътрудничество за 2-годишен период 2020-2021 г. на здравното министерство с регионалния офис на СЗО за Европа.

Защо СЗО дава на България 185 000 долара

По споразумението СЗО вече са отпуснати 185 000 долара, които ще се използват по следните приоритетни направления:

Здравно осигуряване за всички

За сметка на централния бюджет у нас са осигурени близо 4 млн. души, а през последните години българските граждани с прекъснати здравни права намаляват.

Според проучвания, проведени наскоро, качеството на здравеопазването се оценява като обидно ниско на фона на 8% здравна вноска.

Но структурните проблеми в здравноосигурителната и като цяло в системата на здравеопазване създават редица проблеми при оказването на медицинска помощ.

Позитивният лекарствен списък всяка година се допълва с все нови и нови лекарствени препарати, касата заплаща и скъпоструващи медикаменти.

Изглежда, ще са необходими доста години, преди да може да се забележи ефектът от направените промени.

Скоро изследване показва, че у нас се харчат най-много пари за лекарства и нивото на покритие на цените от системата за здравно осигуряване е сред най-ниските в ЕС.

По-добра защита при извънредни здравни ситуации

Вероятно по тази приоритетна ос, по която МЗ и офиса на СЗО за Европа ще работят, е свързана със сериозния проблем, който налага да се организира всяка година Българска Коледа и стотици дарителски кампании.

Касата не покрива всички видове скъпоструващо и експериментално лечение.

Това принуждава не малко наши български граждани да пътуват до съседна Турция или до други държави членки на ЕС – Германия и Испания, за да лекуват онкологични заболявания, заплащайки десетки и стотици хиляди евро.

Признак на изключително сериозен проблем с начина на финансиране на здравеопазването са дарителските кампании.

Редовното оправдание е, че средствата не стигат и само толкова медицински дейности могат да бъдат покрити.

Не се обсъжда варианта за евентуално повишаване на здравната вноска, но това не би било справедливо спрямо работещите, тъй като от централния бюджет се прехвърлят по 26-27 лева за всеки един осигурен за сметка на държавата.

А от работещите се планира да се събират за здраве по над 1000 лева за 2020 г. 2,2 млн. работещи трябва да внесат общо 3,165 млрд. лева, което е повече от 1000 лева за тази година.

Дейностите по сътрудничество на регионалния СЗО за Европа със здравното министерство са в изпълнение на политиките и целите на организацията в глобален и регионален план и за реализация на националните политики в здравеопазването на България.