С таланта обикновено се свързват положителни черти на характера – искреност към другите, проява на разбиране, желание животът на другите да стане по-наситен.

Но за творческите личности е характерно не само доброто.

С какво лазят по нервите на околните?

Не ги обичат просто от завист – талантливите хора често са успешни в кариерата.

Изследване на психолози показва, че има редица неприятни качества, които надарените притежават повече, отколкото средностатистическия човек.

1. Лъжат с голямо удоволствие

Фантазията, способността за създаване на невероятни въздушни замъци, които след това ще бъдат запечатани в художествено произведение, е удивително качество на творческите хора.

Но и този дар на природата има свой недостатък и помага на креативните хора да измислят много по-сложни лъжи.

С 4 експеримента психолозите установили, че надарените с талант не само лъжат повече от другите, но и го правят по-хитро. Освен това, по-добре усещат и когато друг ги лъже.

По природа повечето хора са способни да разпознават не толкова заплетена лъжа, но креативните могат да разплетат и цяло кълбо от лъжи.

Креативните хора са свикнали да разрушават стереотипи и общоприети правила, а това означава, че за тях общочовешката етика е нищо повече от набор от стереотипи.

И от всеки от тях могат да се откажат по свое усмотрение.

Да отбележим, че в основата на много творчески професии е заложена именно способността да се лъжат околните.

Например, нещо като своеобразни лъжци са добрите маркетьори, които трябва да убедят публиката, че предлаганият от тях продукт, наистина притежава заявените качества.

2. Също така са и недоверчиви

Парадокс – творческите хора сами обичат да лъжат, но и прекрасно разпознават лъжата в другите, отличават се с повишена недоверчивост.

Психолозите установили този факт смятат, че недоверчивостта не е случаен спътник на талантливата натура.

Проблемът е, че в основата на креативното мислене способността всичко да се подлага на съмнение.

И това, което на другите им се струва отдавна решен въпрос, който има един-единствен отговор.

Талантливите хора мислят на принципа: „А какво, ако…“, способни са по нестандартен начин да използват обичайните предмети, да намират неочаквани черти в явленията, които се смятат за добре проучени, да гледат на ситуацията от неочаквана гледна точка.

Изследователите са установили, че с недоверчивост се отличават основно тези от творческите хора, които са публични фигури.

3. Надарените натури често са нахални

С характерния за талантливите личности морален релативизъм е свързано и още едно неприятно качество – нахалството.

Изследователите анализирали характера на 1304 доброволци по 6-мерния личностен модел НЕХАСО.

Една от неговите скали е посветена на оценката на качества като искреност, справедливост, щедрост и скромност.

Установило се, че при най-талантливите показателите на упоменатите качества са минимални.

Най-много не им достигала скромност.

Креативните натури са по-добре осведомени за своите таланти обикновено имат доста високо мнение за себе си.

Между креативните и обикновените хора нямало съществена разлика в проявленията на редица качества, които традиционно се асоциират с таланта – търпимост, готовност за диалог, мекота и доброта и т.н.

Това е друг любопитен резултат от изследването.

Талантливият човек не е най-добрият друг не само защото лесно може да ви оплете в лъжите си, но и в добавка има много лошо настроение.

Освен това талантливите лесно изпадат в депресия и излизат от нея доста по-трудно.