Психиката на човека е обект за изучаване от специалисти – психолози, психотерапевти, психоаналитици.

Описвайки всички нейни процеси, те са мнение, че психическото здраве е тясно свързано с много сфери в живота на хората.

Така е трудно да се говори за емоционална стабилност и липса на комплекси, когато човек страда от самота, изпаднал е в ролята на жертва, не знае кой е той и с какво иска да се занимава.

На психическото здраве също влияние оказват отношенията с околните, по-точно начинът за тяхното изграждане.

Към какъв живот трябва да се стреми човек, за да може с увереност да каже, че процесите в неговата психика са хармонични?

Как трябва да живее, с какво да се занимава , какви навици да има

1.Психика и удовлетвореност от живота

Когато човек осъзнае, че много от това се случва в неговия живот, не го устройва, се стресира и напряга, това предизвиква появата на болезнени емоции.

Когато ги изпитва може да реагира по няколко начина – да се бори с проблемите, да се опита да се примири с тях или да търпи.

Вторият начин на поведение предизвиква неудовлетворение. Психиката на човек в този случай реагира на измененията в поведението. Затваря се в себе си, ядосва се на близките или на себе си, изпада в ролята на жертва.

Това поведение не води до решение на жизнени проблеми, а само способства за формиране на комплекси.

Какво е решението

Да не се страхуваме да решаваме проблеми в тези житейски сфери, които не ни носят удовлетворение – да помолят началника за повишение, да помогнат на детето да се справи с конфликтите.

2.Способни са да обичат и да бъдат обичани

Любовта към себе си и към околните заема важно място в живота на всеки човек. Случва се така, че хората изпитват трудности с нейното изразяване и приемане.

Психиката на човек може да го предпазва от близки отношения, ако в миналото е била преживяна психологическа травма – предателство или изоставяне.

Тогава от една страна има страх от повторение на предходния негативен опит и избягване на любов, а от друга – страдание от самота.

Нормалността на психическите реакции зависи от умението за изграждане на връзки. Какво да правим, за да стигнем до това?

Да се научим да живеем в хармония със себе си, да обичаме себе си, преди да даряваме любов на другите.

В обратния случай, близкото общуване може да се превърне в зависимост и да не носи радост.

3.Професионална реализация

Желанията и уменията за професионална реализация, заемат важно място в живота ни.

Ако човек се чувства принуден да ходи на работа, която не му харесва, тогава по-често ще изпитва неудовлетворение.

Психиката в такъв случай може да реагира със следните защитни реакции – небрежност, разсеяност, забравяне на важни неща, конфликти с началството, умора, безсилие, грешки в работата.

За да избегнем това, трябва добре да помним своите потребности и да се стараем да правим така, че всяко любимо нещо да е повод за радост, прилив на сили, да носи приходи.

Човек, който ходи на работа, с удоволствие, изпълнен с енергия, почти винаги е с добро настроение.

4.Радост от живота

Навикът да се радваме и да се веселим зарежда с бодрост и помага за справяне със стреса. Игрите, развлеченията са сфера на живота, която е подходяща не само за деца.

Когато възрастните си позволяват да се радват да се смеят,  да се държат непринудено и свободно, техните психически реакции се отличават със следните признаци:

  • Увереност
  • Способност лесно да се постигат цели
  • Изразяване на собствено мнение

Ако човек продължава да поддържа рисковани отношения, следва да се замисли за причини за зависимостите и за причините, които го задържат в него.

5.Баланс „искам, мога и ще бъда”

Противоречивите желания могат да предизвикат вътрешен дискомфорт. Често хората страдат от това, че не могат да обединят своите мога, искам и длъжен съм.

Например: " Искам и трябва да изградя връзка, но не мога, защото се боя от предателство."

"Умея и съм длъжен да работя това, но не искам, защото  не ми носи удоволствие."

В резултат на това вечно нямаме настроение, мислите се въртят около вътрешен конфликт, жизнената енергия се понижава.

Какво да правим

Да се опитаме да постигнем равновесие между желания, способности и задължения, да изградим живота си така, че всичко, което се случва в него, да създава минимален дискомфорт.

Ако сами не успеем да го постигнем, то трябва да се направи консултация с психолог.