От детска възраст се учим да се преструваме на някого, за да се впишем в колектива, както и за да заслужим одобрение. Приемайки определени поведенчески модели, подсъзнателно или съзнателно се стремим към безопасност и стабилност.

Скривайки се от света под маски, се лишаваме се истински връзки и реални чувства.

Какви маски носим, за да скрием истинското си лице

Какво представляват тези маски? Всъщност това са стратегии на копиране – прийоми, които прилагаме, за да се справим с трудни ситуации в ежедневието. Те ни предпазват като броня, но могат да попречат в отношенията с най-близките.

Осъзнавайки каква защита сме свикнали да ползваме, можем да започнем да се изцеляваме от предишните рани и да се наслаждаваме на същинската близост с любимите ни хора.

Стратегиите на престорено поведение са толкова разнообразни както и нашите личности, ето десетте най-типични маски.

1.Хладнокръвен

С цялото си същество този човек дава да се разбере, че остава спокоен във всяка ситуация. Задържайки се над вълната по време на конфликти или на сред хаос, той създава впечатление, че е със самообладание на тибетски монах.

Това обаче се случва на едно от две неща. Неговите затворени в бутилка емоции рано или късно водят до нервен срив, или пък периодично натиска клапана и изпуска парата, когато никой не го вижда.

Спокоен и невъзмутим шеф може да избухне и да започне да крещи на касиера в супермаркета или надраска цялото писмо на своя подчинен, допуснал незначителна грешка. Но не се притеснявайте той и в този случай контролира ситуацията и знае кого може да избере за мишена и кого не.

2.Шегаджия

Хуморът е блестящ защитен механизъм. Ако се смеете, означава, че вече не плачете, макар и все пак да изглежда много сходно. Хуморът може да предотврати сближаване, няма да позволи на околните да се доближат твърде много до вас и да разберат наистина какво ви е в момента.

Шегаджията се шегува, за да не стане разговорът твърде дълбок и реален, за да избегне дискусия и обмен на мнения. Неспособен да изслуша партньора до край, той слага маска на шегаджия и шегувайки се затваря темата. Така се измъква от конфликта, но не решава проблема.

Свикналият да се шегува по всеки повод, шегаджия не допуска никого твърде близо и остава самотен.

3.Вечен отличник

Някои хора стават отличници не заради любов към петиците и грамотите. За тях това е защитен механизъм. Ако всичко е направено правилно, това означава, че техният светът няма да се разпръсне на парчета. Разбира се, в живота на отличника има и приятни моменти.

В по-нататъшния живот и във връзките на вечния отличник винаги присъства страх от грешка. В любовните отношения неговите позитивни и перспективни качества като упоритост и вманиачаване по идеи, могат да му изиграят лоша шега.

4.Мъченик-спасител

Много от нас познават хора, които буквално горят в работата, самоотвержени и сами спасяват света и правят всякакви жертви, заради своите близки. От една страна те могат да сближат семейството със своето състрадание, от друга – могат да се лишат от тези, които ги обичат, заради постоянните разкази за своите жертви. Те правят добро, и правят от това драма.

Мъченикът се стреми да заеме своето място в света и вярва, че може да направи това само ако играе най-важната роля в нечий живот. Но това кара хората да се чувстват неловко до него и това внася дискомфорт в отношенията с тях.

5.Много приятен човек

Готов е на всичко, за да заслужи одобрението на този, който е около него. Ако в обкръжението ви има такъв колега, който постоянно иска съвет от приятели, експерти, инструктори, то това е много приятен човек.

Неговите възгледи и ценности често се променят в рамките на ден в зависимост от обстановката. Това се случва, защото неговата представа за себе си се състои напълно от мненията на другите хора, и без тях просто губи себе си.