Човек е социално същество. Част от неговия живот, която отговаря за взаимодействие с другите хора, може да има най-различни особености.

Някои се стремят към общуване, като към свеж въздух и не си представят живота без него, за някои то не е задължително условие за съществуване и благополучие.

Но колкото и общуването да присъства в живота на човека, то е специфична сфера от неговия живот.
Общувайки един с друг, хората изразяват мисли, предположения и чувства, придобиват нов опит, отказват се от старите си навици и се запознават с нови.

Общуването помага да търсим и намираме приятели по интереси, да виждаме картина за света през другия човек.

Общуването е сила, която помага за достигане на поставените цели. Къде може да се приложи това?

Например, желаем да се издигнем в кариерата, да разрешим конфликтна ситуация с близък човек, да създадем приятелство или познанство със значими и интересни хора.

Как да започнем да общуваме по-ефективно с околните 

1. Изразявайте своето отношение

Понякога постигането на ефективност във важен разговор се възпрепятства от неумението за правилно общуване.

Комуникацията не е само обмяна на думи и общи фрази, но и изразяване на отношение към предмета или темата на разговор. Ако човек прави това, създава впечатление за осведоменост и разбиране на темата на разговор.

Изразяването на отношение – това означава да умееш правилно и грамотно да кажеш на опонента какво лично мислиш по този повод, вместо да се използват размити характеристики на чужди мнения. Също това означава да разказваш за собствения опит.

Изразяването на отношение трябва да се потвърждава от заключения – разбираеми и логични.

2. Изслушвайте събеседника до край

Доста хора имат навика да прекъсват, когато някой говори, а това може да повлияе неблагоприятно на самия разговор и да остави неприятно усещане у събеседника, че не е бил разбран.

Подобно поведение може да се отрази неблагоприятно на отношенията, а ако разговорът е първи може да попречи на създаването на дългосрочни отношения, затова трябва да се опитаме да се преборим с навика да прекъсваме. 

Повечето хора, които прекъсват се оправдават с това, че забравят мислите си, които възникват спонтанно, когато събеседника говори.

Добро решение е в такъв случай да си водят записки какво възнамеряват да отговорят, ако отсрещната страна планира да говори по-дълго. 

3. Повтаряне на казаното

Тази техника на общуване създава у събеседника усещане, че добре го разбират, съответно и разговорът ще бъде с топъл и дружелюбен характер.
Техниката на отражение може да се използва също и с цел подобряване на отношенията с друг човек – началник, близък роднина, приятел.

Да отразиш събеседника, тоест да се повтори казаното от него – това означава, след като той приключи разговора, да повториш казаното със свои думи, колкото се може по-добре, предавайки смисъла и чувствата на партньора.

Например, можем да започнем с думите: „Правилно разбрах, че ти…“ и следва предаване на смисъла на казаното с други думи.

4. Общуването не са само думи

Да направиш общуването ефективно помагат полезните навици по време на разговор. Сред тях е и способността да използваш жестове и мимика, да погледнеш събеседника в очите.

Ако не се прави това, общуването може да изглежда непълно, на събеседника може да не му достига достатъчно емоционалност. Обикновено това не създаване на отношения на доверие по време на разговор.

Навикът да криеш очи по време на разговор или да гледаш настрани, прави общуването неефективно.

Твърде втренченият поглед също е неприятен и може да направи впечатление, че говорещият се опитва да го сканира с очи. Трябва да се потърси баланс между втренчен поглед и гледане встрани - нещо средно.

5. Състрадателност или по-скоро съпричастност 

Емпатия – това е способност към съпреживяване.

Ако това качество е недостатъчно добре развито в личността, е възможно по време на общуването, той може да направи впечатление, че не е способен да разбира чувствата, състоянието, мислите и чувствата на другия човек.