На работа ни очакват множество дразнители, които предизвикват стрес и развалят настроението.

Основна причина за това са сложните делови въпроси, строгите крайни срокове, забавяния на заплати, конфликти с началството и с колегите.

Но има и още по-малко забележими фактори. Ето и няколко от тях:

1. Битовизми

Ако служебните въпроси е по-добре да се оставят за работата, то битовите и личните трябва да се решават у дома.

В противен случай е възможно неблагоприятно да повлияят на работния процес, да предизвикат стрес.

Човек, потопил се в размишления за семейните неуредици или проблеми с бита, губи немалко време, енергия и заедно с това трудно се концентрира върху работните задачи.

А това не се отразява по най-добрия начин на производителността на труда.

Щом служителят влезе в офиса, трябва да се постарае да се абстрахира от личните въпроси и изцяло да се потопи в работата.

2. Тясно помещение и неудобна мебел

Дори ако работата ни харесва, отношенията с колегите и началството са много добри, няма сериозни конфликти, неустроеното работно място също може да предизвика стрес и негативни емоции.

Твърде тясното помещение, лошото осветление, неудобната мебел лесно могат да ни развалят настроението.

Ако този фактор присъства, то е необходимо, без да отлагаме, при необходимост да сигнализираме началството.

3. Стрес от рутина

Ако работата се превръща в монотонен процес, повтарящ се ден след ден, то тя постепенно престава да ни носи радост и обратното, води до раздразнение и стрес.

Щом човек го почувства, трябва своевременно да вземе мерки, за да не допусне негативна нагласа.

Може за малко да смени това, което прави, обстановката на работното място, да участва в корпоративни мероприятия.

Ако основната дейност е предимно в офиса, може да се помоли ръководството, по-често да организира командировки.

4. Напрегнати отношения с колегите

Става въпрос не само за постоянни конфликти.

Стресът може да се предизвика и от простата липса на общуване с колегите, отказ от участие в корпоративния живот.

Възможно е така да остане и повече време за работа.

Но отношенията с околните и психологическата атмосфера в офиса постоянно се нарушават.

Въпреки ангажираността с работата, е важно да спазваме елементарни навици за любезност и етикет: да бъдем приветливи, да умеем навреме да помогнем или да подкрепяме колегите.

5. Чести командировки

От една страна деловите пътувания допринасят за разнообразие в работната рутина, нови впечатления, ценен опит.

Но твърде честите командировки могат да предизвикат и стрес.

Според неотдавнашни изследвания, хората, които пътуват по работа 2 и повече седмици или месец, много по-често изпитват симптоми на тревога и депресия.

Освен това честите отсъствия от дома могат да повлияят неблагоприятно на отношенията в семейството.

6. Неувереност в собствената компетентност

Лошата самооценка е вече почва за развитие на стрес, особено когато е свързана с неувереност в собствения професионализъм.

Ако човек все по-често забелязва, че неговите колеги са по-компетентни по деловите въпроси, това привнася и психологически дискомфорт в неговия живот.

Но при голямо желание можем да се научим на всичко.

7. Шумно обкръжение

Излишният шум се отразява крайно негативно на здравето.

Ако поради някаква причина около работното място е станало твърде шумно, е важно по-скоро да си върнем тишината.

Особено силните или дразнещи шумове пречат да се съсредоточим, когато изпълняваме много отговорни задачи.