В първите дни разликите в грижата за новородено момче и момиче не са големи – еднакво ги кърмим или храним с адаптирано мляко, пеем им едни и същи песни. Но скоро идва денят, в който трябва да променим поведението си и се ориентираме по пола на детето.

Какви грешки най-често допускат майките при възпитание на момчета

Може би ключовата дума, която забравят повечето от майките, това е силен.

Често „подрязват крилата” на синовете си

Колко често самите родители решават какво може и на какво не е способно тяхното момче, сякаш го знаят предварително. „НЕ бягай, ще паднеш”, „НЕ го прави, малък си още” или това НЕ ти е по силите.

Така ние ограничаваме свободата на детето, не му позволяваме да пробва собствените си сили.

Когато не позволяваме на синовете си да си обелят коленете, да се ударят, да се изцапат, ние ги лишаваме от възможността да почувстват последствията от своите постъпки.

Със своите НЕ-та ние поощряваме безотговорността и липсата на самостоятелност в действията на детето. „По-смело”, „ще ти се получи!”, „ти ще можеш” – така и само така  ще ободрим и внушим на детето увереност в собствените си сили.

На момчетата трябва да се говори, че могат повече от това, което правят в момента. Трябва да им да се дават крила и да им се помага да повярват в себе си, а не да се потискат и демотивират.

Майките прекаляват със загрижеността

„Колко високо дърво, ще паднеш, слизай веднага от клона” – майката се притеснява, момченцето се съгласява с нея и не се качва на горния клон, а слиза от дървото.

Мъжът е преди всичко този, който се справя с трудности и който може да преодолее своя страх и да постигне поставената цел.

Всички са наясно със следната ситуация – момченцето пада по време на разходка. Не го боли толкова, колкото на мама, която вижда драскотината на детската ръчичка, тя го целува, обвинявайки камъните по пътя, заради които момченцето е паднало.

Не е нужно това да се превръща в трагедия, да се преувеличава нещо и прекомерно да се охка и пъшка.

В зависимост от ситуацията е необходимо да се проявява съчувствие, да се целуне нараненото място и не трябва да се отрича, че на детето го боли.

Състраданието и участието на родител при такава ситуация е задължително, а понякога е достатъчно просто да се даде съвет.

Много често родители и баби и дядовци казват на своите синове и внуци да не плачат, тъй като са мъже, а един истински мъж не може да си позволи подобна слабост.

Забраняват на своите синове да изразяват емоциите си

Емоции в равна степен изпитват всички хора, независимо от пола. Не е нужно да се отрича появата на човешки емоции и при момченцата.

Натрупващият се негативизъм и вълненията с времето могат да прераснат в здравословни проблеми. Известно е, че сърдечните заболявания и инфарктите при мъжете се срещат много по-често, отколкото при жените.

Трябва да научим синовете си да не натрупват емоции вътре в себе си, а да намират начини за тяхната изява.

Сравняват своя син с другите

При момчетата чувството за съперничество се проявява в голяма степен, отколкото при момичетата, желанието да бъдат първи. Това е заложено в мъжката природа и работи на подсъзнателно ниво.  

Майките не разбират самата мъжка същност

Всички момчета са бъдещи мъже и по своята природа са изследователи, завоеватели, победители, защитници, експериментатори – това е тяхното мъжко начало. А майките и бабите често забравят за това и възпитават в своите синове и внуци послушание, превръщат ги в мекотели, но не и в мъже.

Специфичен стил на възпитание

Това разбира се съвсем не е грешка във възпитанието, а житейска ситуация, при която бащата е постоянно на работа, и детето почти не го вижда. Или когато родителите живеят отделно и с възпитанието на момченцето се занимават основно баба и дядо.

Тази ситуация може да изиграе негативна роля в живота на момченцето. След 7 години е желателно момчето да расте и вижда в своето обкръжение примери за мъжко поведение. Има се предвид ситуации, когато мъжът проявява мъжки качества, постъпва по мъжки.