Известно е, че транс изомерите на мастните киселини са потенциално вреден компонент на храните, които консумират повече хора днес. Те се добиват като се нагряват до много висока температура на растителни масла в течна форма при наличието на катализатори и на водород.

Производственият процес се нарича хидрогениране, именно поради това транс изомерите са по-популярни сред широката общественост с наименованието транс или хидрогенирани мазнини.

Консумацията на храни, които съдържат тези съединения, е свързана с повишена честота на сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване, а също и с агресивно поведение.

Транс мазнините се откриват в такива хранителни продукти като опакованите хлебни изделия, някои мазнини и маргарини, а също и в храните, които се предлагат в заведенията за бързо хранене, тъй наречения „fast food“.

Смята се, че увреждащо въздействие на транс изомерите е свързано с тяхната прооксидантна активност и нарушения на клетъчния енергиен метаболизъм.

На проведената в средата на ноември 2014 г. годишна научна конференция на Американската кардиологична асоциация /АКА/ бяха представени резултатите от изследване, от които установи още една причина да избягваме потребление на транс изомерите на мастните киселини.

Проведено с финансовата подкрепа на National Heart, Lung, and Blood Institute в САЩ, то показа, че приемът на по-големи количества на транс-изомери се асоциира с нарушения при запаметяване на думите от мъже в трудоспособна възраст.

Учените установили, че с увеличаване на 1 грам на транс мастните киселини в хранителния режим, се наблюдава намаляване на броя на думите, които човек си спомня .

Това при хората с най-високо потребление на транс мазнини съответства на намаляване средно с 11 думи на речниковия запас в сравнение с хората, които не консумират храни, съдържащи хидрогенирани мастни киселини.

В обсъждания анализ участвали 1018 души, сред които мъжете били на и 20 повече години /n=694/ и жени в постменопауза, които първоначално не страдали от коронарна болест на сърцето.

Участниците били ангажирани за клинични изпитвания на лекарство с потенциално тератогенни свойства, тоест токсични, което обусловило включването само на жени, загубили детеродната си функция поради възраст или поради претърпяна хирургична интервенция.

Впоследствие жените били изключени от анализа, тъй сред тях нямало представители на по-младите възрастни групи, но дори и те да бяха останали, това не би довело до променя на получените резултати.

Нивата на холестерола липопротеин с ниска плътност, тоест на лошия, се колебаели в диапазона 115-190 мг. на децилитър, а средните нива на кръвната захар в контролната група не превишавал 142 мг. на децилитър.

Потреблението на транс изомерите на всеки от участниците се определял с помощта на въпросник, оценяващ честотата на консумацията на различни храни. За оценка на паметта по отношение на думите, бил използван тест с повтарящи се думи.

Потреблението на транс мастните киселини било проследено за периода между 1999 г. и 2004 г.

Това е периодът, който непосредствено е предшествал появата на законодателни изисквания, които да задължават производителите да включват данни за съдържанието на транс мазнини в етикета на опаковката на хранителния продукт.

За анализа на връзката между потреблението на мазнини и словесната памет бил използван регресивен метод със стратификация по възраст от 45 години, тоест възрастта на всички участници била приравнена на 45 години. 

В резултат на това било установено взаимодействие между възрастта и потреблението на транс изомери /P = 0.025/, което обусловило и необходимостта от стратификация.

Консумацията на храни източници на транс мазнини било свързано с паметта само в групата на мъжете на възраст от 20 до 45 години.

В тази група при всеки грам транс изомери на мастните киселини в порциона се наблюдавало намаляване на количеството думи с 0.76 /Р=0.006/, които бил в състояние да си спомни всеки от участниците.

Средно доброволците си спомняли по 86 думи, а при тези, които консумирали най-много храни с транс мазнини, били в състояние да възстановят 11-12 думи по-малко.

След като били взети предвид и нивата на систоличното кръвно налягане, обиколката на талията и индексът на телесното тегло, тази връзка вече не се откроявала толкова силно, но това не се отнасяло за показателите на липидния и гликемичния метаболизъм.