Чрез базовите и транслационни изследвания медицината прави огромни крачки напред, благодарение на които може да се постигне промяна в начина на лечение на пациентите.

3 нови изследвания от водещо списание за клетъчна и молекулярна гастроентерология и хепатология дават нещо подобно на описание на бъдещите методи за лечение на язва на стомаха, възпалително заболяване на червата и алкохолна чернодробна патология.

Лечение на стомашна язва чрез трансплантация на стволови клетки

Рискът от поява на язва на стомаха се увеличава значително с напредването на възрастта, заради най-различни фактори, един от които е намалената способност на организма да лекува малки наранявания.

Ново проучване обаче показва как стомашни стволови клетки, изолирани от млади мишки, могат да бъдат трансплантирани в местата на увреждане на стомаха на по-възрастни мишки и това да доведе до ускорено заздравяване на раните.

Способността на трансплантираните стволови клетки на млади мишки, но на възрастните не притежават такова свойство, да се диференцират в специализиран вид клетки, наречен SPEM, които са в центъра на заздравителния процес, се явяват основен негов елемент.

Макар че са необходими още доста проучвания, към този момент е ясно едно – този метод или други средства за предизвикване на по-старите клетки да се диференцират в SPEM, ще се превърнат в мощен изцерител на стомашните наранявания, било то и от язва.

Преосмисляне на ролята на чревния микробиом в лечението на възпалителни чревни заболявания

Чревният микробиом е бил обект на интензивен научен интерес през последните 10 години, и как измененията в него са свързани с болестни състояния.

Повечето от научните трудове обаче се базират на изследвания на бактериалния състав на изпражненията, но те не могат да бъдат представителни за микробните популации, които взаимодействат директно с лигавицата на червата, тоест с мукозната повърхност.

Освен това характеризирането на микробите от изпражненията не позволява изследване на разликите, които могат да съществуват в отделните области на червата.

В последното проведено изследване били анализирани микробните белтъци на повърхността на 6 отделни места в дебелото черво при здрави хора и такива с болестта на Крон и улцерозен колит.

Данните показват, че микробните популации в мукозните повърхности са свързани, но различни в отделните зони на дебелото черво.

Това предполага промяна на нашата представа за микробиома като супа в която всички компоненти са представени в равни пропорции по цялото протежение на дебелото черво, и съответно са част от мозайка, състояща се от мрежи, рефлектиращи върху локалната мукозна екология.

Тази нова представа е от съществено значение за начина на манипулиране на микробиома с терапевтична цел.

Вещество хидразин може да се превърне в лекарство срещу острото алкохолно чернодробно заболяване
Чернодробните заболявания, дължащи се на множество нарушения и токсични агенти, и най-често причинявани от алкохол. Въпреки това основните клетъчни процеси, които причиняват всеобхватните увреждания на органа, не са съвсем ясни.

В новото проучване се показва как акроелин –вторичен продукт от употребата на алкохол, се увеличава с нарастване на хранителния прием на полиненаситени мастни киселини.

А хидразинът изчиства този вторичният продукт при клинична употреба, като защитава черният дроб на мишките от вредното въздействие на алкохола, което предполага, че хидралазилин или други подобни лекарства могат да бъдат потенциална терапия при остро алкохолно чернодробно заболяване.