Треската от долината Рифт /други названия – Рифт-Вали треска, Febris Rift-Vallее – лат./ представлява вирусна зооноза, засягаща предимно животни, но притежаваща способност да инфектира и хора.

Инфекцията може да доведе до развитието на тежко заболяване, както при животните, така и при хората с високи показатели на заболеваемост и смъртност. Болестта също така причина за значителни икономически загуби в резултат на високият процент на смъртност и на спонтанни аборти сред заболелите.

Какви са причините?

Вирусът на треската от долината Рифт се отнася към род флевовируси, принадлежащи към едно от петте семейства Bunyaviridae, екологичната група на арбовирусите.

Вирусът бил открит за първи път през 1931 г. по време на разследването на причините за епидемията сред овцете в една ферма, намираща се в долината Рифт /Rift Valley/, Кения. От тогава епидемии са били регистрирани в Африка на юг от Сахара и в Северна Африка.

През 1997-1998 г. голям епидемичен взрив на заболяването възникнал в Кения, Сомалия и Танзания, а през септември 2000 г. случаи на Рифт-Вали треска били потвърдени в Суадитска Арабия и Йемен.

Това е била първата регистрирана поява на заболяването извън пределите на африканския континент, което предизвикало опасения за възможното негово разпространение и в други части на Азия и в Европа.

Вирусът е бил открит у комарите Culex pipiens, Eretmapodites chrysogaster, Aedes cabbalus и други. Възможно е в Египет източник на заболяването да са се превърнали комарите Culex pipiens.

Въпреки че антитела към вируса били открити при диви полски мишки в Уганда, резервоарът на заболяването и досега остава неизвестен.

Предполага се, че вирусът може да съществува като се предава трансовариално сред комарите от род Aedes. Описани са и случаи на лабораторно заразяване през дихателните пътища.

Какви са симптомите?

Инкубационният период е с продължителност 3-6 дни. Началото на заболяването е внезапно. Болният се чувства отпаднал или има реално усещане за охлаждане, тоест избива му студена пот или го втриса.

Също така заболелите съобщават за главоболие, ретроорбитални болки, болезнени усещания в целия торс и крайниците, болки в областта на кръста. Телесната температура бързо се покачва до 38,3-40°С.

По-късно се наблюдава постепенно отслабване на апетита, загуба на вкусовите усещания, болки в епигаструма, фотофобия. При физикален преглед се установява зачервяване на лицето и инекция на съдовете на конюнктивата.

Температурната крива е с двуфазен характер – първичното повишаване продължава 2-3 дни, след това следва ремисия и повторно повишаване на температурата.

Лека форма на Рифт-Вали треската

• Инкубационният период /промеждутъкът от време между инфектирането и появата на симптомите/ на заболяването продължава обикновено от 2 до 6 дни.

• Инфектираните хора е възможно и да нямат каквито и да е поддаващи се на наблюдение симптоми. При някои от тях може да се развие лека форма на заболяване, за който е характерен фебрилен синдром с внезапно настъпване на типичната за сезонния грип треска, мускулни болки, болезнени усещания в ставите и главоболие.

• При някои от болните се развива ригидност /неподвижност/ на врата, свръхчувствителност към светлина, загуба на апетит и повръщане.

Лечение на треска от долината Рифт

Като се вземе предвид фактът, че повечето от случаите на заболяването протичат в относително лека форма и не са продължителни, за такива не е необходимо специфично лечение не се изисква. В по-тежките случаи с лечението се състои в обща поддържаща терапия.