Пастата за зъби е лекарствена формула, която има за цел да изчисти плаката от устната кухина, основна причина за кариес и възпаление на венците.

Известно е, че всички дентални заболявания са предизвикани от бактерии. Основната задача на пастата за зъби и на всички хигиенни мероприятия е да се контролира тяхното разрастване.

Един от най-разпространените антибактериални компоненти е триклозан. Но според изследванията това далеч не е най-безопасният компонент, тъй като способства за формиране на устойчивост към антибиотиците и за създаване на т.нар. супербактерии. 

Триклозан и антибиотична резистентност на бактериите 

Бактерии в устната кухина и триклозан

Устната кухина е място, където е съсредоточено голямо разнообразие от бактерии – около 400-700 вида, всеки от които има свой принос. Голяма част от тях са условно-патогенна флора, тоест при действие на определени фактори, те могат да предизвикат заболявания.

Удовлетворителната хигиена на устната кухина е основния механизъм за сдържане на патогенното влияние.

Триклозанът е антибактериален компонент, присъстващ в много хигиенни средства и битова химия, а не само в пастата за зъби.

Триклозан се добавя и в храните за дезинфекция и за предотвратяване размножаването на бактерии.

Последните изследвания показват, че триклозанът може да има и противоположен ефект. Не, не става въпрос за стумилация на растежа на бактерии, а за формиране на устойчивост към антибиотици.

Устойчивост на антибиотиците

Група учени изследвали антибиотиците, които не спират растежа на бактериите, а направо ги унищожават. Направили оценка как триклозанът въздейства на антибактериалната им активност.

Изследователите лекували инфекциите, предизвикани от ешерихия коли и изучавали поведението на клетките извън живия организъм.

Били създадени 2 групи:

  • Една група клетки била предварително обработена с триклозан.
  • Втората, контролната, била лишена от предварително въздействие.

Данните показват, че триклозанът увеличил устойчивостта на ешерихия коли към действието на антибиотици с няколко хиляди пъти. Така обявяват учените при представяне на данните от своето изследване.

Ръководителят на проучването професор Петра Левин отбелязва, че в групата, в която клетките предварително били обработени с триклозан, се увеличило количеството оцелели бактерии.

Приемът на антибиотици принципно редуцира числеността на бактериите, като ги свежда до такава концентрация, която може да се контролира от собствената имунна система.

Използването на триклозан способствало за увеличаване на количеството оцелели бактерии.

Как се провежда изследването

Действието на триклозана било изследвано и на живи организми – гризачи. Експериментални мишки били разделени на 2 групи. Животните от контролната група не получавали никаква лекарства, а храната, която им давали била пълноценна.

Във водата на втората група мишки бил добавен триклозан и то в такива концентрации, които би получавал човек при използване на пасти за зъби и други средства за хигиена.

Професор Петра Левин посочва, че в урината на приблизително 75% от населението на САЩ се открива триклозан, като при около 10% от тези хора концентрациите били доста високи.

Изследователите предизвикали уринарни инфекции при опитните мишки и започнали да ги лекуват с флуорхинолони – ципрофлоксацин. Това е най-разпространеният препарат, който се изписва за лечение на множество инфекции, предизвикани от бактерии.

В контролната група, която не била изложена на действието на триклозана, процесът на оздравяване преминал нормално, както се и очаквало.

В групата мишки, на които давали вода с триклозан, се установили високи нива на бактерии в урината, а също и концентрация на бактериални щамове в пикочния мехур.

Разликите в бактериалното натоварване между гризачите на триклозан и тези, които не били изложени на неговото действие, се оказват поразителни.

Ако беше по-малко от 10 пъти по-голямо спрямо изходното, трудно би могло да се направи извод за действието на триклозана при наличието на антибиотици. Но в урината на гризачите, които пиели вода с триклозан имало стотици пъти повече бактерии, отколкото в контролната група.

Кога зъболекарят изписва антибиотици

Антибиотиците в някои случаи са незаменими, без тях е невъзможно оздравяване и профилактика на усложнения. Съществуват доста показания за тяхното назначаване преди и след стоматологична намеса – лечението на усложнения на кариес, профилактика след операция.

На антибиотиците зъболекарите възлагат големи надежди. В някои случаи приемът им помага за избягване на по-трудно и продължително лечение. Но само ако наистина действат. Ако в пастата се съдържа триклозан, е възможно да отслаби и дори неутрализира изписания антибиотик.