Личната хигиена е един от най-важните начини за профилактика на заболяванията и за укрепването на здравето.

Въпреки това ново изследване, проведено върху мишки, дава основния да се предполага, че дългосрочното въздействие на антимикробното вещество триклозан, което често се добавя към течния сапун за ръце, шампоаните и към други средства за поддържане на личната хигиена, е способно да предизвика злокачествени новообразувания на черния дроб.

Група учени, начело с професор Robert H. Tukey и проф. Bruce D. Hammock, публикували резултатите от своето изследване в списание „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Триклозанът влиза в състава на множество популярни средства за поддържане на личната хигиена с цел забавяне или предотвратяване растежа на бактерии и гъбички.

Освен в шампоаните и течните сапуни за ръце, веществото може да бъде открито в пастите за зъби, дезодорантите и различните козметични средства. Триклозанът също се използва като консервиращ материал при производството на обувки, дрехи и различни домакински стоки.

В предишните изследвания само се предполагаше, че триклозанът може да бъде вреден за здравето. В някои изследвания дори се твърди, че притежава свойството да уврежда ендокринната регулация при мишките.

Официалната позиция на Американската агенция, осъществяваща санитарен надзор върху качеството на храните и лекарствата (FDA), е, че към настоящия момент няма достатъчни доказателства за това, че триклозанът би могъл по какъвто и да е начин да навреди на човешкия организъм, въпреки това одобрява провеждането на изследвания в тази насока.

Новото изследване доказало токсичността на триклозана за мишки, при това токсичното въздействие протича чрез механизъм, който е напълно възможен и в човешкия организъм.

Учените подложили на въздействие на триклозан група мишки за период от 6 месеца, което съответства на 18 години при хората и техните здравословни показатели били сравнени с група мишки, които не били изложени на действието на това химическо вещество.

Резултатите от анализа показали, че при мишките от изследваната група значително се влошила структурата и функцията на черния дроб в сравнение с мишките от контролната група.

Освен това при гризачите от групата с триклозана много по-често се срещали злокачествени новообразувания в черния дроб, цироза на най-голямата жлеза в човешкото тяло и хепатомегалия.

Изследователите предполагат, че триклозанът има такива ефекти върху мишките, тъй като нарушава функцията на конструктивния андростанен рецептор /constitutive androstane receptor, CAR/ - белтък, който участва в прочистването на организма от чужди химически вещества.

Увреждането на CAR предизвиква пролиферация на клетките на черния дроб, което е причина за развитие на цироза – излишно образуване на съединителна тъкан.

Ако този процес многократно се повтаря /под действието на повторен и продължителен контакт с триклозан/, това може да доведе до възникването на злокачествени тумори.

Коментирайки получените резултати, изследователите заявиха:

„Ние успяхме да докажем, че триклозанът може и да въздейства като химичен агент, засягащ черния дроб и дори да предизвика рак на този орган. В изследвания върху животни ние приложихме по-високи концентрации триклозан, отколкото тези, на които се излагат хората, използващи средства за лична хигиена, съдържащи това вещество. Но самият факт за канцерогенността на триклозана предизвиква сериозни опасения.“
Авторите посочват, че триклозанът е много разпространено вещество – в своето минало изследване те открили следи от това вещество в 97% от пробите, взети от млякото на кърмещите жени и в 75% от уринарните проби.