Какво е влиянието на психиката върху репродуктивното здраве на жената и нейната способност да стане майка?

Навярно знаете за случаи, когато след многобройни неуспешни опити за зачеване инвитро жената се примирява със ситуацията, дори може да осинови дете, дадено на приемно семейство, а след това неочаквано забременява по естествен път.

Как освен чудо може да се нарече това

Това явление си има своето научно обяснение. Какъв може да е психологическият аспект на безплодието?

Днес ще обърнем внимание на психологическия фактор на безплодието, същността на което се обяснява от репродуктивни психолози.

Репродуктивната система на човек е тясно свързана с психологическите процеси. В много случаи лечението на безплодие – това не е само медицинска задача. Съществуват и по-дълбоки фактори – психологически.

Възможно е те да обясняват липсата на деца при напълно здрави двойки, а също и неуспешните опити за инвитро процедури и спонтанните аборти.

Психологическите причини за безплодие често не се осъзнават от човек и са на ниво подсъзнание.

Как се формира репродуктивната система

Към момента на раждането на човек всички системи на неговия организъм са формирани, освен една, репродуктивната.

Репродуктивната система при децата е все още на ниво зачатък и се формира през пубертета. Към този момент вече детето има свой собствен житейски опит.

Така например, към тийнейджърската си възраст момичетата имат своя представа за раждането и майчинството – от книгите, киното и от личния пример от живота на други хора.

Убежденията и стереотипите се наслагват върху физиологичните процеси, които протичат в организма в период на пубертет.

Психологическата компонента е важна не само по време на пубертета. Психологията влияе на репродуктивната система през целия детероден период, и в някои случаи може да се превърне във вътрешна съпротива по пътя към майчинството.

Как е устроена връзката между психиката и репродуктивната система

В главния ни мозък има доминанти. Ако говорим на прост език, доминантата – това е своеобразна съвкупност от нервни клетки на определен участък от главния мозък.

Може да се нарече център на управление, който отговаря за реализацията на важна на този етап от живота задача.

Такива доминанти в главния мозък са определено количество, но сега ще поговорим за 2 от тях:

  1. Репродуктивна доминанта;
  2. Доминанта на тревога.

Обикновено се намират в различни полукълба и отговарят за своите области и задачи.

Репродуктивната доминанта съпровожда етапи като избор на сексуален партньор, сексуално поведение, а също и активирането на цяла съвкупност от физиологични процеси – съзряване на яйцеклетки, растеж на ендометриум, имплантация на плодното яйце в матката и т.н.

Репродуктивната доминанта също регулира протичането на бременността.

След раждането активира процеса на кърмене, а след това участва във възпитанието на детето.

Доминантата на тревогата отговаря за самосъхранение и е с базова защитна функция.

Проблемът е в това, че тези 2 доминанти са взаимоизключващи се – ако действа едната, се изключва другата.

За организма задачата за оцеляване е по-важна от раждане на дете.

Ако доминантата на тревогата е активна, тогава започва да потиска репродуктивна доминанта. В резултат на настъпване на бременността или успешното ѝ протичане бива блокирано.

Когато жената на подсъзнателно ниво си представя, че сега е опасно да забременява, то репродуктивната доминанта с помощта на физиологичните механизми, които отключват доминанта на тревога.

Включват се или психосоматични механизми – функционални нарушения в организма, или поведенчески и емоционални препятствия – конфликти в семейството по време на овулацията.

Причини и тревоги, блокиращи фертилността

Психологическите причини за безплодие са множество. Възможно е те да се състоят в:

  • Незрялост на мотивация за майчинство;
  • Съмнения в родителска компетентност;
  • Страхове, свързани с бременност, раждане, възпитание на деца;
  • Липса на добър пример на майчинството от собственото детство;
  • Неувереност в отношенията с партньора, който може да бъде баща на децата;
  • Ограничения на ресурсите – както реални, така и мними, както в настоящата ситуация, извънредно положение, риск от безработица и продължително време оставане без доходи.

Какви жени най-често се сблъскват с психологическия фактор на безплодието

Най-често това са успешни жени. Повечето от тях са с високо ниво на развитие на интелект, добра емоционална саморегулация, висок потенциал за личностно развитие.

Тези жени са постигнали много успехи в много сфери, освен едно – майчинство, защото високото ниво на контрол на живота сам по себе си създава високо ниво на тревога.

Доминантата на тревогата започва с помощта на различни механизми потиска репродуктивна доминанта.