Изучавайки механизма на регенерация на зъбите у сладководните риби африкански цихлиди, учените установили колко е лесно да се манипулира този процес – което прави възможно отключването му и в организма на човека.

Между впрочем у нас тези риби се отглеждат в аквариумите в много домове. Хората, както и другите бозайници за целия си живот получават само по 2 чифта зъби.

Данни от проучването са публикувани в авторитетното списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Американски биолози изучавали как зъбите и вкусовите рецептори израстват в ембрионите на рибите от един и същ вид епителни тъкани. За разлика от хората рибите нямат език.

Проучвани били индивиди от езерото Малави, което е разположено в република Малави в Източна Африка.

Голямото количество ендемични видове риби превръщат фауната в езерото в характерен пример за специализирана еволюция. И дори сладководния басейн често се нарича „галапагоски“.

В него живеят хиляди видови риби и почти 90% от общото количество, са така да се каже местни видове. Но езерото има специална заслуга, тъй като в него живеят и риби от семейството на цихлидите.

Там има повече от 400 вида от тях, или 30% от представителите на това семейство, които са известни на човечеството и 5 от тях са ендемични.

Различни видове цихлиди през са се научили да оцеляват и съществуват не само в сладководни басейни. Едни видове се хранят с планктон, като поглъщат цял, затова зъбите не са им толкова необходими. Други видове пък със зъби щипят късчета водорасли.

За такъв вид хранене зъбите няма как да им попречат – следователно, за това им са нужни и зъби, и множество вкусови рецептори. Налага се някак да различават полезните от вредните водорасли.

Учените в процеса на изучаване извършили селекция на 2 родствени вида цихлиди. Още на второто поколение хибриди успели да определят различията на генетично ниво. А също успели да установят и няколко общи гени, които отговарят за развитието на зъбите и вкусовите рецептори при гризачите – мишки.

Чрез потапяне на ембрионите на рибите в химически разтвор, учените-биолози успели да започнат да контролират развитието на тъканите, ускорявайки скоростта на развитие на зъбите или рецепторите.

Тези изменения се случили още на 5-тия 6-тия ден от живота на плода – времето, когато челюстите едва започват да се формират.

Въпреки голямата разлика в анатомичната им структура и функционалност, 2-та типа обекти, тоест и зъбите, и вкусовите рецептори, възникват в една и съща епителна тъкан на челюстите, които започват да се формират.

Правилните химически сигнали са способни да отключат върху регенерацията на зъбите от тази тъкан и при хората. Учените предупреждават, че израстването на нови зъби това не е достатъчно – много е важно да се установи как именно в тези органи се формират нервите и кръвоносните съдове.

А без тях функционирането им не е възможно. Затова направеното от биолозите откритие едва ли ще може в скоро време да се приложи в стоматологичната практика и съответно на хората с липсващи зъби или пък с развалени да не им се налага да търпят неприятните процедури.

Тъй като до голяма степен здравината на зъбите се определя от храненето на майката по време на бременност и на доста хора им се налага още от млада възраст да се разделят с по няколко зъба.