Произвеждането на алкохол е станало част от битието на голяма част от българските семейства. Производството на домашни напитки се е превърнало в традиция и повод за събирания за много хора, особено в по-малките населени места.

Оказва се обаче, че именно тази „традиция“ е станала повод за много неприятни случаи на натравяне, а дори и до летални такива, според лекарите. Днес решихме да обърнем внимание върху производството на любимите напитки на българите, които освен част от трапезата и празника на нашия народ, могат да бъдат и причина за постъпване в болница.

Кое може да направи една спиртна напитка опасна

Специалистите са установили, че най-рисковите фактори при производството на алкохол са:

  • Приготвянето на алкохола заедно с костилките на плодовете;
  • Недобре почистените казани и съдове, необходими за производството;
  • Използването на изгнили плодове;
  • Неотделянето на метиловият алкохол от продукцията.

Казаните

В много български семейства е популярна практиката да се правят казани от стари бойлери. Хората, често, не почистват достатъчно добре тези съдове или използват силно токсични препарати, като тези вещества, съответно, преминават в бъдещата продукция.

Как плодовете в алкохола могат да вредят

Може би се чудите, защо точно костилките от плодовете могат да ни нанесат вреда. При обработката на плодовете, най-често сливи, кайсии и праскови, от техните костилки се отделя циановодородна киселина. Циановодородът е токсично химично съединение.

Използва се за отравяне на гризачи, както и е популярно като бойно отровно вещество. Цианидните йони взаимодействат с някои дихателни ензими и могат да доведат до спиране на дишането.

Освен костилките, опасно за нас, може да бъде и състоянието на използваните плодове. Недозрелите или изгнили плодове отделят повече метилов алкохол, който ще обсъдим по-долу.

Опасността, наречена метилов алкохол

Метиловият алкохол е безцветна течност с мирис, много сходен на етиловия алкохол. Смята се, че леталната доза метилов алкохол е 100 мл, но за някои хора, тя може да бъде и по-ниска.

Важна част от производството на алкохола е отделянето на т.нар. първак, или именно метиловия алкохол. Съдържанието му може да варира, но обикновено е между 1 – 2 литра.

Метиловият алкохол може да доведе до световъртеж, главоболие, мозъчен оток, гадене, повръщане, пълна или частична загуба на зрението, метаболитна ацидоза, достигаща до несъвместими с живота стойности на pH.

Съществуват специални казани, които отделят вредното вещество, но не са много малките производители, които инвестират в такова пособие, тъй като цената е по-висока. Често производителите на домашен алкохол не съумяват да отделят метиловият алкохол или не желаят да „губят“ такова голямо количество от алкохола.

Затова ви препоръчваме да се доверявате на сертифицирани производители и да бъдете подозрителни към домашната продукция.