Кариес – това е патологичен процес на разрушаване на кариес и дентин.

Причината за този процес е инфекция.

Предизвиква се от някои представители на стрептококите.

Именно в тях зъболекарите виждат причина за неговото завръщане след лечение.

Вторичният или рецидивиращ кариес е един от проблемите на съвременната дентална медицина, за решението на който се насочват много усилия.

Кариесът се завръща – вторично или рецидив?

Според зъболекари, докато микрофлората на устната кухина не се контролира, всякакви реставрации и лечение на зъби не изключват риска от деминерализиране на емайла.

Този процес се проявява под формата на рецидив и вторичен кариес.

Под вторичен кариес се подразбира появата му до пломба на лекуван зъб.

Основната причина е некачествено прилягане на пломбата към тъканите на зъба или нарушаването на техниката на пломбиране.

Редицив на кариес е възобновяване на процеса, ако при лечение на кариеса зъболекарят не е премахнал целият засегнат емайл и дентин.

Или е била нарушена техниката на дезинфекция на кариозната кухина.

Казано по-просто, вторичен кариес е този, който се локализира до пломбата, но е възможно и до друга област на зъба.

Рецидив е повторно развитие на деструктивен процес след лечение.

Симптоми на кариес

Симптомите на вторичен кариес и рецидив се характеризират с проявлението на многообразни форми.

Клинично невинаги се установява защо се е възобновил кариозният процес в пломбирания зъб.

Заради нарушаване на техниката на пломбиране или от некачествена хигиенна обработка.

Въпреки разликата в причините, симптомите са сходни.

Освен това някои автори отбелязват, че кариес може да се предизвика и от тези 2 фактора едновременно.

Ако става въпрос за рецидив, симптомите на кариес е възможно дълго време да отсъстват, и да се проявят само при преминаване в усложнение.

Симптомите са остра болка, която възниква без дразнители, и не ни оставя да стоим спокойно.

Рецидив на кариес обикновено се открива случайно, при рентгенови изследвания на други зъби или при естетични реставрации на стари пломби.

Вторичен кариес, който възниква извън границите на поставената пломба, има по-изразени симптоми.

Постепенно, на границата „пломба-зъбни тъкани” възникват петна с различен цвят, най-често тъмен.

Понякога промяната на зъба от пломбата напомня ореол.

Освен видимите симптоми, с развитието на кариеса, пациентите започват да се оплакват от болезнени усещания при въздействие на температурни и химически дразнители: горещо, студено, сладко, кисело.

Винаги ли зъболекарят е виновен?

Ако говорим за възникване на рецидив на кариес, то в 98% от случаите е виновен зъболекарят.

Причините за това могат да бъдат много:

• Останал е инфектиран дентин в кухината на зъба

При препариране на кариозната кухина зъболекарят се ориентира по цвета и структурата на дентина и на емайла.

Пигментираните меки тъкани се премахват винаги.

Понякога пигментиралият дентин може да остане здрав, и няма смисъл от премахване.

Но невинаги е възможно с увереност да се каже, че пигментираният дентин не е инфектиран.

• Желание на зъболекаря да не допусне преминаването на кариеса в усложнения

При дълбок кариес, зъболекарите могат да вземат мерки на профилактика на пулпит.

Зъболекарите могат нарочно да оставят пигментиралите тъкани и да вкарат в кухината на зъба специални лекарства.

Ако лекарството е сработило и вторичен дентин е започнал да се образува, зъболекарят може да затвори зъба с постоянна пломба.

Но след известно време кариесът се завръща.