Белодробните заболявания са сред най-често срещаните заболявания в наши дни. Особено след пандемията от Ковид-19, много хора започнаха да се оплакват от проблеми с респираторната система, които нарушават качеството на живот.

За успешното третиране на дадено заболяване, най-важна е правилната диагностика. Спирометрията е именно един от многото диагностични подходи, които лекарите използват, за да достигнат по-лесно и бързо до същината на проблема.

Що е то спирометрия

Спирометрията е известна в медицинските среди и като функционално изследване на дишането. Тя има за цел да оцени функционирането на белите дробове, чрез измерване на въздушния поток при вдишване и издишване.

Това изследване е неинвазивно и причинява минимален дискомфорт на пациентите. То се използва в помощ на диагностицирането на много белодробни заболявания.

Как се провежда спирометричното изследване

Изследването се провежда чрез спирометричен апарат. След като се настаните пред апарата, на носа ви се поставят щипки.

Ще ви бъде предоставен антибактериален филтър, който задължително трябва да е за еднократна употреба. След това трябва да изпълнявате инструкциите на лекаря, провеждащ изследването.

Ще бъдете помолени да вдишате дълбоко за няколко секунди и да издишате силно в тръбата на филтъра, като процесът трябва да се повтори поне 3 пъти.

Крайният резултат, на база на който лекарят дава заключение, е всъщност най-високата стойност от трите опита.

Как се тълкуват показателите

Преди изследването лекарят ще ви уведоми как трябва да се подготвите за него и ще поиска от вас лична информация, спрямо която да се интерпретират резултатите после.

Измерват се 2 основни показателя: форсиран витален капацитет при издишване (FVC) и форсиран обем при издишване за 1 секунда (FEV1). Взима се предвид и съотношението FEV1 / FVC. За нормални спирометрични стойности се приема резултат над 80% от получената стойност.

Форсиран витален капацитет при издишване – Представя най-голямото общо количество въздух, което човек може да издиша след максимално дълбоко вдишване.

Форсиран обем при издишване за 1 секунда – Представлява най-голямото количество въздух, което е възможно да се издиша за секунда

Съотношението между двата показателя показва процентът от белодробния капацитет, който болният може да издиша за 1 секунда.

Ако стойностите на FVC са по-ниски от изискуемата норма, най-вероятно, става въпрос за рестриктивно и/или обструктивно белодробно заболяване, т.е. заболяване, което ограничава въздушния поток.

Най-честите заболявания, които се отразяват с ниски стойности на функционалното изследване на дишането са:

  • Бронхиална астма;
  • Хронично обструктивна белодробна болест;
  • Интерстициална фиброза на белите дробове;
  • Заболявания извън респираторната система: сърдечно- съдови проблеми, гастро- езофагиална рефлуксна болест, възпаления на синусите, сенна хрема и др.