През последните няколко дни българските медии буквално бяха взривени от новината, че е много вероятно в близките 5 години страната ни да остане без квалифицирани медицински специалисти, сред които хирурзи, педиатри и анестезиолози, тъй като броят на завършващите медицински кадри е равен на този, който напускат страната.

До колко е реалистична тази информация, която между впрочем беше цитирана от повечето медии у нас от руската популярна медия. В съобщението се посочва също така, че ако медицински специалисти продължават да напускат България със същите темпове, то в лечебните ни заведения няма да има педиатри, хирурзи и анестезиолози.

Между впрочем този недостиг на квалифицирани медицински кадри се усеща в някои части на страната. Една от мерките, които настоящият екип на министерството на здравеопазването предприе за справянето с този проблем е повишаването на стартовите възнаграждения на лекарите и медицинските сестри, работещи в системата на оказване на Спешната помощ.

Като в заповедта за увеличението на трудовите възнаграждения, влязла в сила на 7-ми януари след подписването ѝ от министъра, се посочва, че минималните заплати на лекарите в Спешната помощ се увеличават на 1500 лева, а за медицинските сестри поне 900 лева.

Министърът на здравеопазването обяви също в изявление за медиите, че възнагражденията на медицинския персонал в центровете за спешна помощ ще продължава да нараства с около 10-20%, като увеличенията ще са обвързани с натовареността на центровете.

Това увеличение има за цел да допринесе за задържане на младите медицински специалисти в страната, тъй като една начална заплата от 1500 лева е сравнително добра за млад човек, който току що завършва образованието си.

А недостигът на медицински кадри е в цял свят. В Западна Европа също има недостиг на квалифицирани медицински специалисти, като в съобщението на руската медия се посочва, че българските лекари предпочитат основно Великобритания и Германия, като трудови дестинации, като основната причина за този избор, както всички ние се досещаме е в пъти, по-високото заплащане там.

Например във Великобритания, една от предпочитаните дестинации за българските лекари, средната месечна заплата на медицинските специалисти е 4671 евро, а в Дания е над 5000 евро.

Въпреки по-високият стандарт в тези страни при изравняване на цените се получава, че възнаграждението на медицинските кадри в тези държави е 3 пъти по-високо от това в България.

Според специалисти по здравен мениджмънт основните причини за решението на много лекари да се откажат от кариерна реализация в България са – на първо място ниските възнаграждения, второ изключително ограниченият достъп на младите специалисти до следдипломно обучение, тоест до специализация и високото качество на медицинското образование, което получават бъдещите лекари в медицинските университети в България.

Специалистите по здравен мениджмънт посочват, че въпреки високото качество на медицинското образование у нас, бъдещите лекари се срещат с големи трудности при специализацията си.

Министерството на здравеопазването направи някои промени, които облекчиха специализацията на младите медицински кадри, като от средата на миналата година не се налага те да я заплащат, а финансовото обезпечаване се поема от европейските програми.

Като заключение следва да се посочи, че като в световен мащаб има глад за медицински кадри и затова е необходимо държавата да прави всичко възможно да ги задържа, тъй като от една страна медицинското образование в по-голямата си част се заплаща от бюджета, тоест е за сметка на данъкоплатците, и така загубата като цяло за държавата е много голяма.