„Совите” умират по-рано, в сравнение с „чучулигите”

До този извод стигат британски учени, анализирайки медицинските данни на почти 500 000 души.

Британските учени имат лоши новини за тези, които обичат да стоят до късно и на сутринта с усилие стават от леглото

Изследователите стигат до извода, че рискът от преждевременна смърт при совите е по-висок, отколкото при тези, които е прието да се наричат чучулиги, които се събуждат с първи петли.

Според учените рискът от ранна смърт може да се определи от различни фактори, причина за които е разминаване между вътрешните циркадни ритми и отклонения в поведението, свързани със социалните взаимодействия на човека и неговия работен ритъм.

„Совите”, опитвайки се да оцелеят в света на „чучулигите”, се сблъскват със здравословни проблеми.

Това несъответствие между вътрешния часовник и външния свят може да доведе до здравословни проблеми за дълъг период от време.

Особено ако графикът на хората постоянно се променя

Това е проблем на общественото здраве, който не може да се игнорира.

Въз основа на проведеното изследване трябва да се въведат гъвкави изисквания към работното време от страна на работодателите.

В научния труд са използвани данните от 433 000 жители на Великобритания на възраст от 38 до 73 години, които взели участие в мащабно изследване, проведено през 2006-2010 година.

В началото всеки участник трябвало да се категоризира към една от трите категории – „сови”, „чучулиги” или междинни.

В рамките на експеримента учените установили особеностите на здравословното състояние, характерни за представителите на една или друга категория.

Анализът на данните показва, че именно нощните птици по-често в сравнение с тези, които си лягат с кокошките, страдат от определен набор от заболявания: диабет, психологически разстройства, респираторни и дихателни патологии.

Учените досега не могат да кажат точно кои факторите влияят на това дали човек ще си ляга рано или късно.

В рамките на 6.5 години умират приблизително 10 000 от участниците в изследването

Сред отчетените фактори били възраст, пол, етническа принадлежност, отношение към пушенето и продължителност на съня.

И се установило, че условните сови имат с 10% по-висок риск от ранна смърт в указания период от време, в сравнение с тези, които обичат рано да стават.

Предходни изследвания показват, че наследствеността и външните фактори играят приблизително еднакви роли.

Това означава, че не сте обречени, ако обичате да си лягате в по-здравословни рамки. За тази цел учените препоръчват да следим режима и да не отлагаме важните неща за вечерта и за през нощта.

Изследванията за смъртността всъщност не са толкова надеждни, колкото би трябвало да бъдат.

Резултатите биха били по-достоверни, ако вместо изучаване на хронотипа, беше направен анализ на това дали всеки участник ляга в правилното за него време, което е доста по-трудоемко.

Авторите на научния труд отбелязват, че най-голяма корелация между сови и чучулиги се наблюдава в областта на психическите отклонения. При нощните птици се срещат почти 2 пъти по-често.

Целта на проучването не била изясняване на определените причини за смъртта на совите

Учените посочват, че най-често те умират от сърце и определени онкологични заболявания, сред които рак на гърдата и на простатата.

Освен това се установява, че нощните птици най-трудно понасят прехода от зимно към лятно време, за чиято отмяна има доста сериозна подкрепа.