Тази особеност ни кара да оцеляваме, но може и да навреди.

Автоматично се усмихваме, когато виждаме радостни лица, в компанията на други хора искрено се смеем, дори и над посредствени шеги, несъзнателно копираме чуждият маниер на говорене и дори емоциите.

Хората притежаваме невероятна способност за мимикрия и постоянно я използваме. И затова можем да благодарим на специалните клетки на мозъка – огледалните неврони.

Защо на подсъзнателно ниво копираме чуждото поведение

Какво са огледалните неврони

Огледалните неврони – това са нервни клетки, които се възбуждат и когато се движим сами, и когато виждаме или слушаме, как това го правят другите.

В процеса на тяхната активация мозъкът сякаш имитира наблюдаваното действие – прилага го към себе си.

За първи път огледални неврони са открити при макаците, а след това и при други видове животни, сред които гризачи и птици.

Всички бозайници в една или друга степен копират другите и това е изключително важно за оцеляването.

В човешкия мозък има цяла мрежа от огледални клетки, разпределени по различни структури, а именно:

  • Премоторна кора, отговорна за движенията на тялото, тяхното планиране и контрол;
  • Във слепоочния дял, обработващ слуховите и зрителните сигнали;
  • В сингулатната кора, отговорна за емпатията, емоциите, моралът и социалното възприятие.

Така огледалната система ни кара да копираме не само движенията на мускулите, но и сложните аспекти на поведението.

За какво са ни огледалните неврони

Мрежата от огледалните неврони помага да се обучим от самото си раждане и през целия си живот.

За да усвоим полезните двигателни навици

С помощта на огледалните неврони в премоторната кора мозъкът синхронизира възприятието и действието, което позволява ефективно да се обучаваме.

Така, например, бебето повтаря усмивката на своята майка, макар и да си няма представа какво означава това движение на лицевите мускули и защо е необходимо.

Освен това огледалните неврони се възбуждат не на всяко действие, а само на това, което има някаква цел и води до някакъв резултат.

Например, ако маймуната вече си е играла с хартията, звукът от късащо се листо активира нейните огледални неврони.

Ако пък това действие не й е познато, то самият звук от късането и трясъкът ще останат бял шум, и системата няма да активира.

Мозъкът не копира всичко наред, а отделя това, което по някакъв начин може да е необходимо. Това прави процесът на обучение още по-ефективен и филтрира стимулите, които не са важни.

За да разбираме емоциите на другите хора

С помощта на огледалната система имаме възможност да изучим поведението на другия човек отвътре, да копираме неговото положение на тялото и да разберем как усеща всичко това и какво означава.

Този механизъм помага да се прояви емпатия – да чувстваме това, което изпитва друг човек, а също и да усвоим приетите в обществото морални норми и да ги следваме.

Правилно работещата огледална система ни позволява ефективно да взаимодействаме с другите за общи цели, и което е особено важно, да предсказваме тяхното състояние и по-нататъшни действия

За укрепване на връзката между хората

В серия от експерименти е установено, че интервюиращият незабележимо копира тези, на които взима интервю, то той не само предизвиква у тях повече положителни чувства, но и помага да се настроим на алтруистична вълна.

Участниците, които малко подражавали, като цяло чувствали по-голяма близост с другите хора и с по-голяма охота извършвали просоциални постъпки.

Възможно е, затова малко мимикрия от рода на дословно повторение на поръчката да помага на сервитьорите да получават повече бакшиши.

Може ли огледалната система да навреди

Въпреки че огледалните неврони са просто необходими за нормален живот, несъзнателното копиране на другите все пак може да нанесе вреда.

Например, ако родителите водят асоциален живот, страдат от психически нарушения или зависимости, то и детето ще отрази тяхното нездраво поведение.

Възрастните също постоянно копират един друг, като възприемат чужди навици, маниер на разговор и настроение.

Огледалната мрежа на мозъка може да навреди наистина, ако копираме нездраво обкръжение.

Можем ли да преборим влиянието на огледалните неврони

С този механизъм е невъзможно и не е необходимо да се борим, тъй като е необходим за обучението и социализацията.

Все пак можем да се защитим от потенциалната вреда, като правилно избираме от кого да възприемаме. Например, можем да ограничим общуването с хора, които постоянно се оплакват и са вечно недоволни от живота.