Топлите дрехи през зимата ни предпазват от измръзване. Шапка, шал, дебело яке, панталони, топли обувки и ръкавици предотвратяват прекомерното охлаждане на тялото и измръзване.

Как организмът реагира на студа и защо чувстваме ниските температури?

Защо усещаме студа?

Да реагира на външните изменения на температурата, човек може благодарение на наличието на рецепторите за топлина и студ на кожата. Заедно се наричат температурни, но имат разлика не само във функциите, но и в местоположението.

Рецепторите за топлина са разположени на дълбочина от 0.3 мм от повърхността на кожата, за студ – на 0.17 мм. Така кожата реагира по-бързо на ниските температури, отколкото на високите.

И рецепторите за топлина и студ са разположени в кожата шахматно, на площ от около 1 квадратен милиметър, а между тях са рецепторите за болка и за натиск.

Усещането за студ при температури от -18 градуса се проявява като болезнено. Интересно е, че равните на тегло предмети с различна температура могат да се възприемат и по различен начин – студеният предмет винаги се усеща като по-тежък.

За да се възприеме усещането за студ от организма, като усещане, то трябва да бъдат активирани не по-малко от 45 влакна, които свързват рецепторите с гръбначния мозък.

Ако доминанта вече се е сформирала, то всички докосвания към охладения участък от кожата ще се възприемат като студени. Така твърдят учените, които провеждали експерименти, а ние можем да проверим върху себе си.

Какво се случва в организма при въздействието на студа?

Когато реагират рецепторите на студа, то съдовете на капилярите в кожата се свиват, и кръвта се разпределя в дълбоките капиляри.

Основната част от кръвта се концентрира във вътрешните органи – там се засилва кръвния поток, подобрява се метаболизма. Това е адаптационна реакция на организма, която спомага за съхраняването на топлината и за образуването ѝ в по-големи количества.

В капилярите в кожата кръвният поток не спира – остава толкова, колкото е необходим за поддържането на нейната функция.

След това кожата почервенява, това означава, че кръвният поток към капилярите се засилва, там започва да навлиза повече кръв. Сега организмът се опитва да се погрижи и за кожата.

Понижаването на температурата на кожата намалява проницаемостта на кръвоносните съдове и на клетките, като повишава съпротивляемостта им. Повишава се тонуса на кръвоносните съдове и на мускулите.

Ако въздействието на студа продължи достатъчно дълго, то това води до понижаване на тонуса на кръвоносните съдове и забавяне на кръвния поток. Това може да доведе до прекомерно охлаждане на кожата и до измръзване.

Защо студът ободрява?

Нервните пътища от температурните рецептори достигат до ядрата на таламуса и до ретикуларната формация. Това е структура в главния мозък, която свързва вътрешните структури на мозъка с мозъчната кара и я активират.

Ретикуларната формация има важно значение за цикъла на съня и бодърстването. Когато там постъпват голямо количество нервни импулси от рецепторите за студ, информацията активно се предава към кората на главния мозък, и човек се чувства по-бодър.

Рязкото въздействие на студа предизвиква освобождаването на ендорфини в кръвта, и на човек му се оправя настроението.
Тази активация на мозъка води също до повишаване на защитните сили на организма, като така се укрепва имунитета.

Тренировката на организма в студено време всеки път помага за включването на всички адаптивни механизми по-бързо, и за запазването на активността им по-дълго. Така работи и закаляването.