Вече е научно потвърдено, че здравословният начин на живот влияе пряко на продължителността на живеене.В един от най-дългите експерименти в тази насока през години, а именно проучвания, продължили около 30 години доказаха, че ежедневните ни дейности оказват влияние върху дължината на нашия живот.

Световната здравна организация разглежда основни рискови фактори, които определят развитието на сърдечни болести, ракови заболявания, захарен диабет и хронични респираторни заболявания.

Живей здравословноПри изследването е била сравнена консумацията на плодове, алкохол, цигари, различните видове храни, както и нивото на физическа активност на близо 17 000 души на възраст между 16 и 90 години в периода 1977-1993. Установено е влиянието на различните фактори, както и нивото на смъртност на участниците до 2008 година. Анализа на резултатите и тяхното систематизиране все пак е отнело също не малко време, но в крайна сметка се оказва, че зависимост според изследването съществува и тя не е никак случайна.

Не е изненада, че цигарите имат пагубен ефект за здравето на хората. Вероятността пушачите да живеят по-малко от останалите е много по-голяма от тази при непушачите (около 57 процента). Това обаче неизменно е свързано и с по-различния начин на живот на тези хора, а не само със страстта им към тютюневите продукти. Вредната храна, липсата на движение и злоупотребата с алкохол са също сред топ причините, които оказват влияние върху дължината на човешкия живот и могат да бъдат сериозен фактор за това до колко години ще доживеем.

Взети по-отделно всички фактори са в ущърб на здравето. А в случаите, когато вредните навици се комбинират опасността скача значително поради взаимосвързаните фактори. Изчислено е, че добрата храна и движението не само подобряват качеството на живот, но и прибавят години към дължината му. След оповестяване на резултатите от изследването, вече не е тайна защо толкова много хора предпочитат да живеят здравословно.