Приятелските отношения най-често се създават по няколко причини – общи интереси, взаимна подкрепа, потребност от общуване. Но при мъжете и жените тези отношения се развиват по различен начин.

Какви са основните разлики между женското и мъжко приятелство

Мъжкото приятелство обикновено се базира на общи хобита и съвместно участие в някаква дейност, а женското – на лични взаимоотношения.

И макар в динамиката на приятелските отношения има повече сходства, отколкото различия, мъжете и жените по различен начин гледат на приятелството и общуват с приятели.

Отношенията между приятелки често са много близки и дълбоко лични, а отношенията между приятелите мъже обикновено не са толкова сериозни.

Не е изненадващо, че за женското приятелство е по-важно общуването лице в лице – приятелките общуват по-емоционално, с охота споделят своите мисли и чувства, подкрепят се една друга.

За приятелите мъже е важно да правят нещо заедно, рамо до рамо, а не да общуват лице в лице.

Техните отношения с приятели не са толкова близки в емоционален план, голяма роля играе взаимната изгода „аз на мен, ти на теб”.

Различията са и по линията на това колко те общуват с приятели, доколко са заинтересовани от приятелските отношения, какви лични проблеми са готови да обсъждат.

За разлика от жените, мъжете често не изпитват потребност да обсъждат с приятели всякакви промени в живота, и изобщо невинаги имат нужда от редовно поддържане на контакт.

Продължителната липса на общуване не слага край на мъжкото приятелство

Мъжете могат и по-дълго да общуват с един човек и да продължават да го считат за близък приятел. Ако пък жената дълго не общува с приятелка, то е по-вероятно да реши, че пътищата им са се разминали и приятелството е приключило.

И макар приятелството между мъжете да е по-малко от емоционалната близост, техните отношения не са толкова крехки, както при жените.

Мъжете най-често се сближават, когато се занимават с нещо общо, например, със спорт, приятелство, а жените – когато споделят една с друга лични тайни, когато разговарят и прекарват време заедно.

Мъжете по-лесно създават приятелства, тъй като не подозират скрити мотиви за сближаването и не усещат необходимост да споделят лична информация за поддържане на приятелство.

Мъжете, които не са склонни да споделят своите преживявания с приятели, често с удоволствие разказват за своите чувства на жени, приятелки, сестри или приятелки, с които поддържат чисто платонически отношения.

По какво се отличава женското приятелство от мъжкото

  1. Мъжете дружат рамо до рамо, техните отношения възникват и се поддържат на базата на общи занятия, интереси и хобита.
  2. Жените са приятелки „лице в лице”, техните отношения възникват и се поддържат въз основа на емоционална близост, общуване и взаимна подкрепа.
  3. В приятелските отношения на мъжете има по-малка душевна и емоционална близост, отколкото при женското приятелство.
  4. Мъжките приятелства не са толкова крехки, както отношенията между приятелки, тоест мъжът може да продължи да счита един човек за приятел, дори при продължително прекъсване на общуването.
  5. Жените са емоционално привързани към тези, които смятат за приятели.
  6. Мъжете най-често запазват приятелството си след спорове или конфликти, докато жените обикновено прекратяват отношенията.
  7. Жените трябва да общуват с тези, които смятат за приятелки.
  8. Мъжете най-често дразнят своите приятели и леко им се подиграват, като смятат това за безобидно забавление.
  9. Жените обикновено се стараят да не се заяждат с приятелки, като се опасяват да не им причинят душевна болка.
  10. Мъжете най-често общуват в големи компании, така им е по-весело, докато жените предпочитат някъде да ходят само с една добра приятелка.

Разбира се, не може да се каже, че тези особености се отнасят към всички мъже и жени. Това са по-скоро общи тенденции. Каквито и да бъдат отношенията с приятел или с приятелка, е важно да разбираме какво точно търсим от приятелството.

Отговорът на този въпрос ни помага да разберем дали можем да изградим с човека такива отношения, каквито би ни се искало.