6 нови изследвания указват наличие на противовъзпалителни свойства на червената малина.

Известно е, че плодовете на червената малина се използват като средство за сваляне на температурата при лечение на простудни заболявания, които се съпровождат с вдигане на висока температура, за увеличаване на потоотделянето, а също и за повишаване на апетита.

Не е тайна, че в народната медицина също се използват листата и клоните на малината, но в неотдавнашните изследвания учените съсредоточили вниманието си върху изучаването именно на плодовете на червената малина, за да се ориентираме какви конкретно свойства притежава този вкусен и ароматен плод.

Червената малина помага при много заболявания

В началото на април 2016-та бяха представени резултати от цел куп изследвания, които в последните години се провеждаха за изучаване на свойствата на червената малина.

Първоначалните резултати, които бяха получени в 6 изследвания, проведени върху животни и в епруветки показват, че употребата на червена малина оказва потенциално положително въздействие върху сърдечно-съдовата система, понижава риска от развитие на сърдечни патологии, способства за поддържане на нормално ниво на глюкоза в кръвта, подобрява функцията на черния дроб, а също и оказва противовъзпалително въздействие при състоянията, свързани със здравето на костите.

Неотдавна в едно от научните издания бе публикуван обемен обзор достъпен за читателите на научна литература, в който се съдържа информация за потенциалната роля на потреблението на червена малина като средство за понижаване на риска от възникване на метаболитен синдром, който е причина за множество хронични заболявания, сред които сърдечно-съдовите патологии, захарен диабет, затлъстяване и болестта на Алцхаймер.

Както е известно, всички тези заболявания са свързани с метаболитни, окислителни и възпалителни процеси, протичащи в организма.

Том Кругман, изпълнителен директор от Националния съвет по обработка на малините, отбелязва, че всички нови изследвания представени от учените на Конференция по експериментална биология, увеличават количеството научни трудове, които изучават потенциалната роля на червената малина като храна, способстващи за намаляване на рисковите фактори, свързани с хронични заболявания, които се развиват поради метаболитни нарушения.

Според ученият няма съмнение, че е необходимо да се проведат бъдещи изследвания с участие на хора, но дори и изследванията върху животни дават много важна информация, която ще се използва впоследствие.

Сега е добре известно, че червената малина способства за попълването на организма с много ценни и необходимо питателни вещества, този плод също е превъзходен източник на витамин С, а в една чаша малини се съдържат 9 грама растителни влакна.

Плодовете на малината са един от малките растителни продукти, които осигуряват на организма и антоциани, и елаготанани едновременно.

Макар и лабораторните изследвания, провеждащи се в епруветки и с участието на животни, свидетелстват, че фотохимичните вещества могат да помогнат за понижаване на риска от развитие на някои хронични заболявания, но някои учени отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се проверят аналогични хипотези и възможни ефекти върху човешкия организъм.

Тези 6 изследвания са провеждани или върху животни или в епруветка, като се установява, че редовната консумация на малини се отразява благоприятно върху сърдечно-съдовата система, метаболизма, на протичането на диабета, на функцията на диабета, върху възпалението и здравето на костите.

Като за последното са били използвани макрофаги на мишките за изучаване на противовъзпалителния ефект, съдържащи се в червената малина.