Абсцесът на главния мозък представлява патологично състояние, при което гноен ексудат се натрупва в черепната кухина.

Това заболяване крие голяма опасност за човека.

Според статистиката приблизително в 10% от случаите завършва с летален изход, а в 50 – е причина за инвалидност на болния човек.

Сама по себе си тази патология се среща много рядко.

Открива се при приблизително 1 на 10 000 население.

В зависимост от локализацията на патологичното огнище абсцесът на главния мозък се разделя на 3 основни форми: вътремозъчна, субдурална и епидурална.

Вътремозъчната форма предполага локализация на гной вътре във веществото на главния мозък.

При субдуралната форма гнойният ексудат се натрупва непосредствено под твърдата мозъчна обвивка, а при епидуралната – над нея.

В преобладаващия брой случаи абсцесът на главния мозък се развива вторично на фона на някакво друго заболяване.

Основен провокиращ фактор за неговото възникване е инфекциозната флора, която може да проникне в кухината на черепа чрез открита черепно-мозъчна травма.

Най-често причина за формирането на това заболяване са възпалителни заболявания на белия дроб.

Много по-рядко се открива взаимовръзка с прекарани инфекции от страна на сърдечно-съдовата система или на стомашно-чревния тракт.

На травматичната природа на абсцеса на главния мозък се падат около 20% от случаите.

Инфекциозната флора тук попада в кухината на черепа непосредствено през откритата рана.

Често роля в развитието на това заболяване играят инфекциозните огнища, локализирани в областта на синусите, а също и в средното и вътрешното ухо.

В някои редки случи възпалителният процес може да е резултат от хирургична намеса в главния мозък.

Но това се среща предимно при много отслабени болни.

Най-често възбудители на това заболяване са стрептококи, стафилококи и ентеробактерии.

Стафилококите проникват предимно при травматично увреждане, а стрептококите и ентеробактериите – по хематогенен път.

Интересен момент е, че при хората с изразени имунодефицитни състояния често се развиват гъбични инфекции.

Следва да се отбележи, че невинаги откриването на възбудителя е възможно.

Приблизително в 30% от случаите никакви микроорганизми не се откриват при посявка.

Симптоми на абсцес на главния мозък

В развитието на абсцеса на главния мозък се разграничават няколко стадия.

Първият стадий се характеризира с формиране на ограничено възпалително огнище във веществото на главния мозък.

На този етап патологичният процес е все още обратим и може да регресира както самостоятелно, така и при използване на антибактериални средства.

Вторият стадий се съпровожда с прогресиране на възпалението и поява на кухина, изпълнена с гноен ексудат. Тази кухина може да увеличи размерите си. Трети стадий се проявява с формиране около гнойната кухина на капсула от съединителна тъкан. Наблюдава се окончателно уплътнение на капсулата, което може да се съпровожда с регрес на патологията или увеличаване на гнойната кухина.
Лечение на абсцес и профилактика
В този случай терапията може да се състои както от консервативни, така и от хирургични методи. В ранните стадии на развитие на заболяването се назначават антибактериални препарати. Съвместно с антибиотиците често се изписват и кортикостероиди. Неефективността на проведеното лечение или наличието на голямо огнище принуждава да се прибягва до хирургична намеса.
Основен метод за профилактика е своевременното лечение на съществуващи инфекциозни огнища в организма. Освен това е необходимо да се спазват всички правила за обработка на раневата повърхност в областта на черепа.