Децата растат и проблемите с възпитанието не само не само не намаляват, а се увеличават.

Тяхното разрешаване обаче изисква време и търпение от страна на родителите.

Това се отнася особено за тийнейджърската възраст, която толкова дълбоко и болезнено се преживява от детето.

За проблемите на измамите и кражбите през пубертета, ще ви разкажем в настоящата статия.

Хванали сте детето в лъжа – не вдигайте скандал

Децата се научават да лъжат още когато започнат да говорят правилно и свързано, на 3 или 4 години.

И следва да се има предвид, че на тази възраст лъжите на децата са свързани с проверка на границите на позволеното и с опознаване на околния свят.

В училищна и подрастваща възраст децата прибягват до лъжите осъзнато, ако желаят да се откроят на съучениците, да избегнат насмешки от страна на връстниците.

Ако тийнейджър бъде хванат в лъжа, първо трябва да запазим спокойствие на духа.

Трябва да сме наясно какви причини и обстоятелства са го провокирали, какви страхове и проблеми изпитва.

Не бързайте с наказанията, направете ревизия на своите отношения с вашата вече не толкова мила рожба.

• Доверителните отношения с детето са гаранция за успех и най-ефективният път за излизане от ситуацията

Тук помагат разговорите и активното слушане от страна на родителите.

• Ако тийнейджърът не желае да споделя лични тайни, уважавайте неговия избор, не го притискайте.

Ще дойде време, когато ще го оцени и е възможно да сподели своите тайни.

• Не го карайте да лъже с въпроси с предварително предизвестени отговори

Например: „Написа ли си домашната?“,“Подготви ли си реферата?“.

Тийнейджърът ще започне да увърта, че е направил всичко, или има още време за това, или просто ще излъже.

Заменете тези въпроси с фрази и започнете с думите „Забелязах…“ и предложете помощ.

Кажете: „Забелязах, че не си завършил презентацията.

Искаш ли да ти помогна?“

• Прекратете опитите за тотален контрол

Тоталният контрол може да доведе до укриване от родителите на реалната картина, целта е избягване на излишни обяснения и обвинения от страна на възрастните.

За всяко действие установете правила, които трябва да спазват всички членове на семейството.

Ако тийнейджърът, например, се забави и не успява да се върне в определен час, за такива ситуации създайте правило – задължително да звъни вкъщи.

• Ниската самооценка може да е причината за лъжите

Обяснете, че любовта на родителите към него е безусловна, независеща от неговите постижения и успехи.

И вземете мерки за повишаване на неговата самооценка.

Тийнейджърската възраст по-добре се преживява при наличие на хоби и любими занимания.

Ако тийнейджърът започне да краде – какво правим?

Родителите забелязват, че от портфейла изчезват пари или тийнейджърът си е купил нещо, но е нямал пари за него.

Какво трябва да се направи в такъв случай?

Неадекватната реакция на родителите и насилствените мерки – домашен арест, скандали, могат само да влошат ситуацията.

След това се отнесете към този проблем спокойно и сериозно:

• Често тийнейджърът разглежда кражбата като единствена възможност за получаване на желаното

Възможно е джобните пари да не му стигат.

Вместо скандали предложете на тийнейджъра да поработи като куриер, пощальон, да оказва помощ при разхождане на кучета.

• Не провокирайте детето с разхвърляни суми пари, където ви попадне

Първо, може да се изкуши и да си вземе няколко банктноти,без никой да забележи.

Второ, така се възпитава пренебрежително отношение към парите.

Щом се разхвърлят навсякъде, това означава, че възрастните нямат нужда от тях.