Вие най-точно знаете как трябва да общувате с вашето дете, какво да му забранявате и как да го възпитавате – и какво не трябва да правите в никакъв случай.

Но партньорът ви всячески ви пречи на педагогическия процес.

В крайна сметка всичко ще завърши със спорове и взаимни упреци.

Как да се справим с това и да запазим мир в семейството?

1. Не се опитвайте да се държите еднакво

Често семейство създават много различни хора, със своите възгледи във възпитанието, лични граници.

Децата се адаптират спрямо нас – те знаят, какво и от кого могат да очакват.

Детето има нужда само от един приемащ го родител, за да расте нормално и да се развива.

Един човек, пред когото може открито да изразява своите чувства, да бъде самото себе си.

Не е важно дали това е мама или татко.

Проблемите започват, ако детето няма такъв човек, ако му се налага да държи всичко в себе си или да плаче, затворено в стаята, прегърнало мишката.

2. Не заставайте на страната на детето

Когато възникне конфликт в семейството, например, между децата и таткото, в споровете по-добре да не вземаме страна, а да бъдем до тях.

Още повече не трябва да се държим демонстративно и да се опитваме да злепоставяме съпруга пред децата.

В противен случай у тях може да възникне убеждение, че мама спасява – тя е добра, а таткото – лош.

Можем да съчувстваме на детето, да го подкрепим – Да, татко ти се ядоса, така се получи, аз съм с теб, ще ти помогна да се успокоиш, ще те оставя да се наплачеш.

Не превръщайте тази ситуация в някакъв урок, и поговорете със съпруга насаме за случилото се.

3. Помагайте си един друг за отстраняване на последствията от споровете

Конфликтът – това е пропаст, в която ври вода или блика лава.

Над нея винаги може да се прокара мост.

Ако бащата не може само да установи контакт с детето след конфликта – най-вероятно трудно му се получава или може и да не знае какво да прави, помогнете му.

Децата забравят в пика на емоционалното напрежение, споровете, че родителят както преди ги обича.

Важно е това да се каже: „Татко ти се ядоса, възможно е да имал тежък ден в работата”.

Ти не си виновен, при възрастните също се случва.

Той продължава все така да те обича.

Сега ще се успокои и задължително ще си достроите корабчето, което вчера сте започнали и всичко ще бъде наред.

Децата много се успокояват от такива разговори.

И в бъдеще ще помнят тези майчини думи.

4. Споделяйте открития, а не теории

На никой мъж няма да му се понрави да го критикуват от гледна точка на учител-ученик или родител-дете.

Подобно поведение води само до ответна съпротива, например, във вид на агресия или отчуждение.

Вместо забележки разкажете за своя положителен опит, в такава форма на човек му е приятно да получава информация.

5. Не контролирайте чуждите отношения

Често жените предполагат, може би, не без основание, че по-добре знаят как да се държат с детето, и затова се опитват да контролират отношенията на съпруга и децата или на по-големите и по-малките помежду им.

Нищо добро няма да излезе от това.